Trondheim + Klæbu = SANT?

God bolig-nyhet for innbyggerne i begge kommuner

Mandag denne uken ble det avholdt folkeavstemning hvor innbyggerne i Klæbu Kommune tok stilling til sammenslåing med Trondheim Kommune. 2/ 3 av stemmene støtter forslaget, og gir et tydelig signal til politikerne i begge kommuner om at mange ser på sammenslåing som en god løsning.

Klæbu sentrum ligger 18 km kjøring fra Torvet i Trondheim, og er dermed nærmere Trondheim enn for eksempel Buvika eller Melhus Sentrum. Samtidig er veiforbindelsen kronglete, og det har bidratt til at flyten mellom boligmarkedene i de to kommunene har vært lav. Utbedring av fylkesvei 704 fra Sandmoen til Tanem vil gjøre Klæbu mer tilgjengelig og gjøre det mer attraktivt å bosette seg i kommunen, særlig for barnefamilier med jobb i Trondheim. Så langt har også kollektivtilbudet mellom Klæbu og Trondheim vært for dårlig for at unge eller voksne kan være trygg på en effektiv hverdag med buss til og fra studier, jobb og andre gjøremål – dette bør også bedres gjennom kommunesammenslåingen.

Det er naturlig at innbyggertallet i nabo-kommunene til store byer vokser når byene vokser. Eksempelvis ser vi at randkommunene til Molde og Ålesund de siste årene har tatt unna veldig stor del av befolkningsveksten i regionen – selv om de fleste jobbene er skapt i bykommunene. Her er voksesmerter og arealmangel i byene møtt av raus arealtilgang og gode bomiljø i nabokommunene, og familier i etableringsfasen bosetter seg utenfor byene og dagpendler til jobb. Tilsvarende ser vi innbyggertallet i Trondheim har vokst 1,6 % årlig siste 5 år, mens Skaun – en nabokommune med god veitilknytning og tilgjengelig areal, spesielt til familieboliger, men uten mange nye arbeidsplasser

– har hatt dobbel veksttakt i perioden. En tilsvarende opptur har ikke Klæbu vært med på, og kommunen har hatt lavets veksttakt av samtlige av Trondheims naboer – kun 0,7 % årlig. Dette kan nå være i ferd med å snu.

Kun 4 % av boligutviklernes tilbud i Trondheim er familieboliger, og mange i etableringsfasen opplever budrunder og kamp om brukte familieboliger. Klæbu har familieboliger å tilby – det handler bare om at de som bor der i dag må ha et godt alternativ å flytte til. Når vi vet at mange av disse boligene eies av personer på 55 år +, og at det er forventet størst befolkningsvekst i Klæbu for denne aldersgruppen de neste årene, burde fremsynte utbyggere ta turen til Klæbu og gå i dialog med kommunen (før sammenslåinga) for å etablere et tydelig lokalsenter med butikker, servicetilbud og boliger tilpasset segmentet «ut av eneboligen og over i lettstelt leilighet». Det vil frigjøre familieboliger til den sterkest voksende aldersgruppen i Trondheim – unge voksene fra 30 – 39 år i etableringsfasen og med ønske om familiebolig og en plenflekk. Når vi vet at den gjennomsnittlige eneboligen er 2 millioner kroner billigere i Klæbu enn i Trondheim, og at det gjennomsnittlige rekkehuset koster 1 millioner kroner mindre i Klæbu, vil dette innlysende være et attraktivt alternativ for mange. Kommunen og utbyggerne bør også se på muligheter for å etablere utbyggingsfelt for nye rekkehus myntet på dette segmentet. Det vil være positivt for boliginteressenter som i dag bor på begge siden av kommunegrensen.

Klæbu + Trondheim = SANT ser ut til å være en god bolig-nyhet for innbyggerne i begge kommuner!Jan Håvard Valstad
Analysesjef