Når passer det best for barna å flytte?

To barn ved en hekk og postkasse vinker til et tredje barn med koffert. Illustrasjon

Å flytte har stor innvirkning på hele familien, spesielt på barna. Familieterapeut Kari Holter gir deg svar på de vanligste spørsmålene foreldre har når familien skal flytte til et helt nytt sted.

- Mange voksne kvier seg for å flytte med barna. Har de noen grunn til det?

Det er alltid en viss spenning og usikkerhet forbundet med å flytte fra noe trygt til noe ukjent. Man vet hva man har, men ikke hva man får. Barna trives, man kjenner naboene og det meste går på rutine.

Hvordan blir det å komme til noe nytt? Vil vi trives? Vil barna finne seg til rette? Hva om vi angrer? Dette er helt vanlige spørsmål foreldre stiller seg når de vurderer å flytte til ny bolig. Det er også viktig at man vurderer dette nøye, da flytting innebærer store omveltninger for alle i familien. Hyppige flyttinger i barnas oppvekst er ikke å anbefale, derfor bør man tenke seg nøye om.

Overgangen er vanskeligst

- Hvorfor er det vanskelig å flytte for et barn?

Barn trives best under stabile, rutinepregede og forutsigbare forhold. De vil vanligvis helst ikke ha forandring. Hvor vanskelig det er med flytting for barn, avhenger mye av faktorer som alder, hvor knyttet barnet er til nærområdet, venner og skole, og hvor langt bort familien skal flytte. Det vil også kunne være forskjeller mellom barna innad i familien. Mens ett barn gleder seg til å flytte, kan et annet grue seg.

Å skifte bolig innebærer en relativ stor forandring for de fleste familiemedlemmene, men barna er nok de mest sårbare i en slik situasjon. Det er vanligvis overgangen som kan være det vanskeligste, etter hvert tilpasser de aller fleste seg på en god måte og etter hvert blir den nye bosituasjonen det faste, kjente og forutsigbare.

- Hvilke reaksjoner kan man forvente seg?

Det vil nok kunne være ulike reaksjoner, alt fra glede til å få ny og større bolig, til sorg i forbindelse med å forlate det trygge og kjente. Barnas alder spiller selvfølgelig en stor rolle her. Generelt kan man si at jo større barna er, desto vanskeligere kan det være å flytte. Særlig hvis flyttingen innebærer å måtte forlate venner, skole og fritidsmiljø.

Små barn har fortsatt hjemmet som sin arena, og er ikke i like stor grad avhengig av nærmiljøet rundt. Som oftest er det en større utfordring for tenåringer å skulle tilpasse seg et nytt sted. Små barn vil vanligvis kunne vise glede og stolthet over å få større plass i et nytt hjem, mens større barn vil ha med seg både glede over det nye, men også sorg over det de må forlate. Slikt sett kan det være vanskeligere følelser å romme for de litt større barna.

- Kan denne situasjonen gjøres enklere på noen måte?

Når man har bestemt seg for hvor man skal flytte, tenker jeg det er viktig å ta med barna i flytteplanene så tidlig som mulig. Snakk om planene og spør hvordan barna ser for seg at dette blir. Det kan hjelpe de til å få et eierskap til flyttingen og det nye hjemmet, og samtidig sette ord på følelser forbundet med det å flytte. Vis bilder av det nye hjemmet og rommet de skal få, lag gjerne en kalender som viser hvor lenge det er til flyttingen og ta en tur i nærområdet, slik at de får se hvordan det er der.

Skal barna skifte skole eller barnehage, er det også viktig at de får mulighet til å få et inntrykk av hvordan skolen eller barnehagen er, hvor den ligger, og at de får mulighet til å se seg rundt der.

Ha forståelse og be barnet sette ord på det

- Hvordan kan man best mulig hjelpe barna sine dersom du opplever at de synes situasjonen er veldig vanskelig?

Snakk med barnet om hvordan det har det, hva det savner og hva det ikke liker med situasjonen. Anerkjenn barnets opplevelse av situasjonen. Ikke motsi eller benekt det barnet uttrykker, selv om det som blir sagt føles både urimelig og uriktig. Hjelp barnet med å sette ord på følelsene forbundet med situasjonen, og snakk om mulige løsninger på hva som kan hjelpe.

Om mulig, så bli enig med barnet om å prøve ut løsningene som dere har kommet frem til, og avtal å snakke sammen om det igjen om en stund. Det kan også være viktig å snakke med barnehagen og skolen om at barnet har det vanskelig, slik at lærere og barnehagepersonell også kjenner til hva barnet strever med.

- Ut i fra din erfaring, når burde man planlegge å flytte med et barn?

Ideelt sett bør man ha flyttet til det området man ønsker å bosette seg i innen barnet begynner på skolen, slik at eventuell senere flytting kan skje innen samme skolekrets. Da kan barnet vanligvis beholde de samme vennene og fritidsaktivitetene gjennom mange år, uavhengig av om boligen byttes.

 

FAMILITETERAPEUT: Kari er familieterapeut og klinisk sosionom, med tilleggsutdanning i jus og trygderett. Hun har drevet privat praksis siden 2000. For mer informasjon, se familieterapeut-holter.no