Våre tjenester

Vi er samlokalisert med vår nærmeste samarbeidspartner og eier SpareBank 1 Nord-Norge, som gir oss tilgang til gode finansielle løsninger og rådgivning, samt et stort nettverk. Kombinert med vårt og bankens brede spekter av tjenester gir dette våre kunder komplette løsninger i næringsmarkedet.

Vårt tette samarbeid gir oss også en sterk lokal forankring og tilstedeværelse i hele Nord-Norge. Vi har derfor inngående kunnskap om markedet i Nord-Norge, om ulike behov og utfordringer våre kunder står overfor.

Salg av næringseiendom
Salg av næringseiendom i Nord-Norge utgjør en betydelig del av vår virksomhet, og omfatter alt fra kontorbygg, kontor/lagerbygg, handel/butikk og hoteller – til tomter og utviklingsprosjekter. Vår tilstedeværelse gjør at vi har god oversikt over markedet, slik at vi kan rådgi våre kunder i forhold til deres behov.

Utleie av næringseiendom
Vi formidler utleie av næringseiendom og benytter både ekstern markedsføring og interne kanaler gjennom Sparebank 1 Nord-Norge til å finne den riktige leietakeren eller den riktige eiendommen for våre oppdragsgivere. Vi bistår også i vurdering av eksisterende leieforhold, samt utarbeidelse av kravspesifikasjon som grunnlag for søk og identifisering av nye lokaler.

Salg av eiendomsselskap

Det er stadig aktuelt å reorganisere eiendommer inn i egne aksjeselskap. I mange tilfeller selges aksjene i stedet for selve eiendommen. Dette kan i noen tilfeller være fordelaktig både for kjøper og selger. Ta kontakt med oss og vi kan gi råd om dette. Om eiendommen bør selges/kjøpes på vanlig måte eller om aksjene skal selges, må vurderes i hvert tilfelle.

Skreddersy dine søkeoppdrag
Å fremskaffe nye lokaler på egen hånd kan være både vanskelig og tidkrevende for egen virksomhet. Samtidig kan det som tilbys i markedet virke uoversiktlig. EiendomsMegler 1 bistår i vurderingen av eksisterende leieforhold og kan være med på å utarbeide grunnlaget for søk etter nye lokaler eller reforhandling. Vi har markedskunnskapen og god kontakt med de fleste aktørene i markedet. Ta kontakt med oss i dag, vi kan bistå i hele prosessen; fra behovsavdekning, utarbeidelse av kravspesifikasjon, søk i markedet, befaring, evaluering og innhenting av tilbud, samt bistand i kontraktsforhandlinger.

Eiendomsutvikling og rådgivning
Basert på vår kompetanse og erfaring bistår vi gjerne selger/utleier med rådgivning for utvikling av eiendommen. Vi bistår med kreativ kompetanse og konkrete forhandlinger med tomteeiere, leietagere, arkitekter eller entreprenører.

Strategisk rådgivning
Vi kan tilby et bredspektret utvalg av kvalitative rådgivningstjenester, i samarbeid med SpareBank 1 Nord-Norge Bedriftsmarked og SNN Markets, Corporate Finance.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon
Telefon: 906 22 100