Våre tjenester

EiendomsMegler 1 har bred kompetanse innen næringseiendom. Vår nærmeste samarbeidspartner er SpareBank 1, som gir oss tilgang til gode finansielle løsninger og et stort nettverk.

Kombinert med vårt brede spekter av tjenester gir dette våre kunder komplette løsninger i næringsmarkedet. Samarbeidet gir oss også en sterk regional forankring. Vi har derfor inngående kunnskap om lokalmarkedet, og de behov og utfordringer våre kunder står overfor. Våre løsninger dekker de aller fleste behov innefor næringseiendom, og vi har selvfølgelig muligheten til å skreddersy løsninger fra kunde til kunde. Samarbeid med ingeniører, arkitekter, forvaltere og entreprenører gjør at vi også kan tilby et bredspektret utvalg av kvalitative rådgivningstjenester. 

Salg av næringseiendom
Salg av næringseiendom utgjør en stor del av vår virksomhet, og omfatter alt fra kontorbygg, hoteller og kjøpesenter til tomter og utviklingsprosjekter. Vi har flere aktuelle salgsoppgaver ut i markedet, og vår regionale tilstedeværelse gjør at vi også har oversikt over kommende eiendommer. Det betyr at vi har muligheter til å rådgi våre kunder i forhold til deres behov framover.

Utleie av lokaler
Utleiemarkedet er i stadig bevegelse. Her vil også vårt samarbeid med SpareBank 1 komme kundene til gode, da vi har muligheten til å finne eiendommer gjennom kanaler som ikke er tilgjengelige for andre. Vi bistår også i vurdering av eksisterende leieforhold, samt utarbeidelse av kravspesifikasjon som grunnlag for søk og identifisering av nye lokaler.

Skreddersy dine søkeoppdrag
Å fremskaffe nye lokaler på egen hånd kan være både vanskelig og tidkrevende for egen virksomhet. Samtidig kan det som tilbys i markedet virke både uoversiktlig og sammensatt. EiendomsMegler 1 bistår i vurderingen av eksisterende leieforhold og kan være med på å utarbeide grunnlaget for søk etter nye eller lokaler eller reforhandling. Vi har en oversikt over hva som er ledig i markedet og har god kontakt med tilbyderne. I hele prosessen kan vi bistå. Alt fra gjennomgang av behov og utarbeidelse av kravspesifikasjon, søk i markedet, befaring, evaluering og innhenting av tilbud og bistand i kontraktsforhandlinger.

Salg av eiendomsselskap
Det er stadig oftere aktuelt og reorganisere eiendommene inn i egne aksjeselskap, hvor aksjene selges i stedet for selve eiendommen. Dette kan gi både ulemper og fordeler. Tar du kontakt med oss kan våre meglere gi deg råd om dette. Om eiendommen bør selges/kjøpes på vanlig måte eller om aksjene skal selges, blir vurdert fra tilfelle til tilfelle.

Sale & Leaseback

Sale & leaseback ble startet av større, internasjonale selskaper – og følges nå opp av norske selskaper og offentlige virksomheter. Salg med tilbakeleie har de siste årene blitt et betydelig forretningsområde. Utgangspunktet er ofte ønske om kapitalfrigjøring. Ved å frigjøre kapital kan din bedrift konsentrere seg om kjernevirksomheten og ikke forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommen.

Markedsvurderinger
Lang erfaring og bred kunnskap om markedet gjør oss i stand til å fastsette salgs og leiepriser med god sikkerhet. Dette er viktige egenskaper i forbindelse med salg og utleie, så vel som ved kjøp og leie av næringseiendommer. I forbindelse med fusjoner, fisjoner, regnskapsmessige vurderinger, arv, salg av selskaper osv. vil vi også kunne bistå med vår kompetanse.

Eiendomsutvikling
Før eiendommer blir lagt ut for salg eller utleie, foretar vi en vurdering av om det bør foretas oppgradering eller utvikling av eiendommen. Dette for at selger/utleier eventuelt skal få gevinsten ved verdiøkningen. I den sammenheng engasjerer vi arkitekter og konsulenter. Vår styrke er å være kommersielle ”dealmakere” som bidrar med kreativ kompetanse og konkrete forhandlinger med tomteeiere, leietagere, arkitekter eller entreprenører.