EiendomsMegler 1 næringseiendom

Et komplett fagmiljø innen næringseiendom

Vi har samlet den beste fagkunnskapen i ett og samme hus. Forvaltere, meglere og analytikere. Et komplett fagmiljø, under navnet EiendomsMegler 1 NæringsEiendom.

Vi er en del av SpareBank 1 SR-Bank konsernet som kompletterer vår kompetanse på finansieringsløsninger og corporate-tjenester. Vi er etablert i Kristiansand, Stavanger, Haugesund og Bergen. Gjennom SpareBank 1 og EiendomsMegler 1 har vi også sterke samarbeidspartnere i Midt-Norge og Østlandet.

Måten vi har organisert oss på skal gjøre det enklere for deg som kunde. Vår oppgave er å gi deg det fulle og hele bildet av eiendomsmarkedet i det området du opererer. Vi har statistikkene, prognosene og følger med. Kontinuerlig. Er oppdatert, har oversikten. Ser mulighetene. Dessuten er beslutningslinjene våre korte. Det betyr effektiv og rask saksgang. Også den dagen du trenger finansiering.