Kontakt oss

Markedet etterspør i økende grad spesialister. Som et resultat av økende spesialisering i samfunnet, har vi ytterligere forsterket vår prosjektavdeling som jobber med HeltNytt. Det gjør vi nettopp fordi utbyggere og kjøpere etterspør spisskompetanse. Vår prosjektavdeling består av en hel rekke erfarne medarbeidere med lang fartstid, og dybdekompetanse med tilretteleggelse og salg av prosjekterte boliger.

Besøksadresse
Kongens gate 2,
7434 TRONDHEIM

Send epost

Postboks 6110 Sluppen
7435 TRONDHEIM