Faglig bistand

Garantier
Bustadoppføringsloven pålegger entreprenør/selger å stille bank- eller forsikringsgaranti for oppfyllelsen av sine forpliktelser overfor kjøper. Dersom kontrakten omhandler forskuddsbetaling må entreprenør/selger stille bank- eller forsikringsgaranti for forskuddsbeløpet. Kjøperen har krav på garantibevis som viser at utbyggeren har sikkerhet fra en bank eller lignende før kjøper betaler noen del av kontraktssummen. (jfr. § 12bustadoppføringslova)
 
Delutbetalinger

Det er mulig for utbygger å disponere deler av kjøpesummen før overtagelse såfremt det er avtalt på forhånd, og det stilles § 47 garanti. Garantien sikrer kjøpers innbetalinger.