Oppgjør og tinglysning

Etter overtakelsesforretning foretar megleren tinglysning av skjøte og andre dokumenter, og utbetaler oppgjøret til deg som utbygger. EiendomsMegler 1 kontrollerer at det ikke foreligger uvedkommende heftelser, og at kjøperen får et heftelsesfritt skjøte. Vi bidrar kort og godt til at du som utbygger for en mest mulig “knirkefri” og velsmurt prosess, fra A til Å i ditt prosjekt. Det handler om din lønnsomhet.