Overtakelse og brukstillatelse

Kjøper får ikke overta eiendommen eller utlevert nøkler før kjøpesum og omkostningene er innbetalt til meglerens klientkonto og overtakelsesdokumentene er signert.


Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
Midlertidig brukstillatelse er tillatelse gitt av kommunen før et nybygg er ferdigstillet men likevel kan tas i bruk. Midlertidig brukstillatelse anfører hva som er restarbeider og eventuelle tidsfrister for disse. Dersom midlertidig brukstillatelse ikke er stilt, kan kjøper nekte overtagelse. Når alt av arbeider er utført kan kommunen utstede en ferdigattest.