Planlegging

Før du legger ut nye boliger for salg er det viktig å tenke gjennom hvilke behov boligen skal dekke. Hvilket segment av kjøpere vil du treffe i det aktuelle området? Hvor stor er boligen, og er den egnet for en barnefamilie?  Er boligen tilrettelagt for alle? Tenk også gjennom hvilke energiløsninger som velges. Mange prosjekterte leiligheter selges dessverre ofte med kun ett oppvarmingsalternativ, mens dagens krav er to mulige oppvarmingskilder.
 
Tilpasning av boligen
Når du først har valgt de aktuelle målgruppene til ditt prosjekt, starter arbeidet med å planlegge boligene ut i fra kundenes behov, ønsker og ikke minst innenfor hva de har økonomisk evne til. Du bør oppsummere hvilke kvaliteter som er viktig for potensielle kjøpere. Dette gjelder løsninger, størrelser, sammensetning av ulike boligtyper ved større prosjekter, kvaliteter og standard- Selv om mange først og fremst tenker på rom, overflater, gulv, vegger, farger og lys, kan det være fornuftig også å fokusere på løsninger knyttet til brukerkvalitet, energi og miljø.
 
Ulike eierformer
Boligprosjektet kan være organisert i ulike eierformer. Det kan være en selveierbolig, borettslagsleilighet eller bolig i et sameie. Dette har betydning for kjøperens mulighet til å disponere boligen. Eierform har også betydning for prisen og løpende faste utgifter. Det er flere punkter du må vurdere før du velger eierform. Består eiendommen av flere gårdsnummer og bruksnummer? Består prosjektet av flere byggetrinn? Hva med overtakelsestidspunkt for de forskjellige bygg? Skal eiendommen bestå av næring i tillegg til bolig? Og ikke minst; er dette et prosjekt for unge nyetablerte uten særlig egenkapital, middelaldrende med mye egenkapital, eller eldre?

Vi gir deg gjerne gode råd om disse spørsmålene – spør oss!
 
Velforening for området – etablering av sameier

I de fleste prosjekter, i hvertfall av en viss størrelse – er det krav til etablering av velforening for området.  Vi bistår gjerne med etablering av slik velforening da vi har lang erfaring rundt dette. Vi påtar oss også etablering av sameier, innhenter tilbud på forretningsførsel, forsikring og vaktmestertjenester.

Energiforbruk – et aktuelt tema
For mange er spørsmål om energiløsninger og boligkvaliteter avgjørende for valg av bolig. Stadig flere velger såkalte lavenergiboliger. Med de nye energikravene i lovverket vil vi få en dreining mot at det tilbys enda flere boliger med gode energikvaliteten.