Salgsfasen

Det å jobbe med prosjektsalg er annerledes enn vanlig boligsalg. Vi har lang erfaring i slike prosesser, og vi har dedikerte medarbeidere nettopp til prosjektmegling. Dette er erfarne meglere med lang fartstid og kompetanse på tilrettelegging og salg av prosjekterte boliger. De bidrar til et godt, trygt og effektivt salg for deg. 
 
Et eget team til ditt prosjekt

For hvert prosjekt etablerer vi et team med en optimal sammensetning for oppgaven. I oppdragsperioden holder vi nær kontakt med deg som utbygger. Samtidig vil våre engasjerte og kompetente meglere alltid fremstå med trygghet og seriøsitet overfor markedet og den enkelte kunde. Du vil også sette pris på at vi er en meget fleksibel organisasjon, og raskt kan tilpasse oss kundepågang og høy aktivitet i ditt boligprosjekt.