Våre avdelinger for nybygg

Å definere målgrupper samt å utføre korrekt og god markedsføring er en meget viktig del av vår salgsjobb. Vi skreddersyr et eget opplegg til hvert enkelt boligprosjekt. Vi er en fleksibel organisasjon som håndterer stor kundepågang og høy aktivitet i hvert prosjekt.

Avdeling for nybygg på Forus

    - Vis ansatte

Besøksadresse: Petroleumsveien 6 4033 Stavanger
Postadresse: Postboks 250, 4066 Stavanger
Telefon: 915 02070
E-post: nybygg@em1sr.no

Avdeling for nybygg på Sandnes

    - Vis ansatte

Besøksadresse/Postadresse: Elvegt. 23, 4306 Sandnes
Telefon: 915 02070
E-post: sandnes@em1sr.no

Avdeling for nybygg på Bryne 

    - Vis ansatte

Besøksadresse: Storgaten 14, 4340 Bryne
Postadresse: Postboks 334, 4349 Bryne
Telefon: 915 02070
E-post: jeren@em1sr.no

Avdeling for nybygg i Kristiansand

    - Vis ansatte

Besøksadresse: Skippergt. 59, 4662 Kristiansand
Postadresse: Postboks 196, 4662 Kristiansand
Telefon: 915 02070
E-post: kristiansand@em1sr.no

Avdeling for nybygg i Bergen

    - Vis ansatte

Besøksadresse: Nygårdsgaten 13/15, 5804 Bergen
Postadresse: Postboks 236, 5804 Bergen

Telefon: 915 02070
E-post: nybyggbergen@em1sr.no

Oppgjørsavdeling for nybygg

    - Vis ansatte

Besøksadresse: Bjergsted Terrasse 1, 4066 Stavanger
Postadresse: Postboks 250, 4066 Stavanger

Telefon: 915 02070
E-post: nybyggoppgjor@em1sr.no