Alliansens administrasjon

Styret i EiendomsMegler 1 Norge

  Styreleder
Knut Sirevåg
Telefon 908 70 281
Send e-post

Administrerende direktør
EiendomsMegler 1 SR-Eiendom

     
 Grete Sørensen
Leder for alliansesamarbeidet
Send e-post
Telefon 907 94 978

EiendomsMegler 1 Norge AS
Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo
Besøksadresse: Hammersborggata 2 
    
   Marit Låtun
Markedssjef
Send e-post
Telefon 410 02 443

EiendomsMegler 1 Norge AS
Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo
Besøksadresse: Hammersborggata 2 
     

 
Anne Nordseth Westbye
Produktsjef
Send e-post
Telefon 975 34 433

EiendomsMegler 1 Norge AS
Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo
Besøksadresse: Hammersborggata 2 
     
  Styremedlem
Kristin Amundsen
Telefon: 908 91 844
Send e-post

Administrerende direktør
EiendomsMegler 1 Nord-Norge


 Styremedlem 
Kjetil Reinsberg
Telefon 977 20 841
Send e-post

Administrerende direktør

EiendomsMegler 1 Midt-Norge
     
 Styremedlem
Anne-Marte Kjersem
Telefon 915 28 162
Send e-post

Direktør Alliansesamarbeidet
Sparebank1 Gruppen AS

 
  Styremedlem
Håkon Fossvik
Telefon 992 64 250
Send e-post

Daglig leder
EiendomsMegler 1 Østfold Akershus AS
     
  Styremedlem
Magnus Aasen
Telefon 959 98 600
Send e-post

Administrerende direktør
EiendomsMegler 1 Hedmark
    
 Styremedlem
Ola Amundsen 
Telefon 907 56 633
Send e-post

Daglig leder
EiendomsMegler 1 Buskerud og Vestfold 
    
  Styremedlem
Kent Victor Syverstad 
Telefon 909 69 604
Send e-post

Administrerende direktør
EiendomsMegler 1 Oslo Akershus