Boligmeteret

Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger til fremtiden har stor betydning for etterspørselen og prisutviklingen. Vi måler derfor utviklingen i økonomien og boligmarkedet, og kobler det sammen med forbrukernes forventninger og planer om kjøp.

Boligmeteret for mars 2017 viser at majoriteten av husholdningene  frykter ikke nye boliglånsregler
Husholdningene i Stavanger/Sandnes og Porsgrunn/Skien i minst grad frykter at de nye innstrammingene i boliglånsreglene vil ha noen effekt på deres neste boligkjøp. Respondentene i Trondheim har høyest andel som svarer at gjeldskravet til redusere muligheten til å kjøpe bolig. Mens respondentene i Oslo, Trondheim, Fredrikstad/Sarpsborg og Ålesund i større grad frykter egenkapitalkravet på 15%. 

Det er stadig optimisme blant husholdningene på vegne av egen økonomi
26% av husholdningene opplever at de har fått en bedre økonomisk situasjon i løpet av de siste 12 månedene (likt som ved forrige måling), kun 13% opplever å ha fått det dårligere (12% ved forrige måling). For de neste kommende 12 måneder er det en betydelig høyere andel som forventer en positiv utvikling (34%), kontra de som forventer en negativ utvikling (8%).

Husholdningene bosatt i Stavanger/Sandnes, Hamar og Hønefoss ligger på topp ift. forventninger til positiv utvikling i egen økonomi. 

Husholdningene er mer moderat i forhold til utviklingen i norsk økonomi
1 av 2 husholdninger forventer at norsk økonomi vil være omtrent uendret om ca. 12 måneder, sammenlignet med dagens situasjon.  Det er noe flere som er optimistiske (26%) enn pessimistiske (17%) i sine vurderinger av utviklingen i norsk økonomi det kommende året.

4 av 10 husholdninger i byene Tromsø, Ålesund og Sandefjord/Tønsberg ser lyst på utviklingen i norsk økonomi neste 12 måneder.

Uendret rentenivå og lavere arbeidsledighet
45% forventer uendret rentenivå neste 12 månedene, en økning på 9-prosentpoeng fra forrige måling i desember. Stadig færre forventer høyere arbeidsledighet, 30% forventer høyere arbeidsledighet ved denne målingen mot 35% ved forrige måling. 

Kjøpe eller selge først?
1 av 2 foretrekker å selge eksisterende bolig før de kjøper ny, 36% av norske husholdninger foretrekker å kjøpe ny bolig, 12% vet ikke hva de vil gjøre først. De eldste aldersgruppene foretrekker i betydelig større grad å selge eksisterende bolig først enn de yngre aldersgruppene.

Flertallet forventer høyere boligpriser
67% svarer at de forventer høyere boligpriser de neste 12 måneder (58% i desember), 25% forventer uendrete boligpriser og kun 3% tror de vil bli lavere. De mest optimistiske forventer en boligprisvekst på 5,2% (5,0% ved forrige måling), de mest pessimistiske forventer en prisnedgang på 4,6% (4,8% ved forrige måling).

Ikke bare et hovedstads fenomen
I halvparten av byene forventer over 70% av husholdningene høyere boligpriser.
8 av 10 i Oslo forventer fortsatt vekst i boligprisene, i snitt forventes en boligprisvekst på 6,6% blant husholdningene i  Oslo (6,8% ved forrige måling). 

1 av 4 husholdninger forventer uendrete boligpriser. I byene Bergen, Porsgrunn/Skien, Kristiansand og Ålesund er andelen 30% som forventer uendrete boligpriser. 

Les hele rapporten her

Boligmeteret utarbeides for EiendomsMegler 1 av Prognosesenteret AS.

Har du spørsmål om utviklingen i eiendomsmarkedet lokalt eller regionalt? Kontakt våre lokale mediekontakter