Boligmeteret

Optimismen på vegne av norsk økonomi er stigende. Det er hovedkonklusjonene i Boligmeteret for juni.

Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi, og deres forventninger til fremtiden, har stor betydning for etterspørselen og prisutviklingen. Vi måler derfor utviklingen i økonomien og boligmarkedet, og kobler det sammen med forbrukernes forventninger og planer om kjøp.

Over 759 000 husholdninger opplever norsk økonomi som bedre i dag enn for 12 måneder siden

32% opplever norsk økonomi som bedre i dag enn for 12 måneder siden, en kraftig vekst fra forrige måling på 24%.

Husholdningene i Stavanger/Sandnes er mest positive med 50% i sin vurdering av utviklingen i norsk økonomi, mens husholdningene i Porsgrunn/Skien er minst positive med 24%. 53% opplever uendret norsk økonomi.

Uendret optimisme på vegne av norsk økonomi neste 12 måneder

Det har vært en liten oppgang i andelen som forventer bedring i norsk økonomi, fra 30% i mars til 31% i juni. Det utgjør 734 000 husholdninger.

Det er kun 10% som forventer svakere utvikling i norsk økonomi, ned 4 prosentpoeng fra målingen i mars. Andelen som forventer uendret norsk økonomi er på 53%, en oppgang på 1 prosentpoeng fra forrige måling.

I Stavanger/Sandnes forventer nesten halvparten en forbedring i norsk økonomi neste 12 måneder. Mindre enn 1 av 4 mener det samme i Fredrikstad/Sarpsborg.

Litt større optimisme til egen økonomi

Det er en oppgang fra 26% (mars) til 28% (juni) i andelen som opplever økonomien som bedre i dag enn for 12 måneder siden. 59% opplever uendret egen økonomi i dag sammenlignet med for 12 måneder siden.

Det er en liten oppgang i forventningene til egen økonomi. 33% eller 776 000 husholdninger forventer å ha en bedre økonomi om 12 måneder.

Husholdningene i Bergen har i størst grad opplevd en positiv utvikling i egen økonomi siste 12 måneder, med 35% som opplever en bedring. Husholdningene i Trondheim forventer i størst grad (38%) en bedring i egen økonomi de neste 12 månedene.

Arbeidsledigheten forventes å synke fremover

15% forventer høyere arbeidsledighet, en nedgang på 4 prosentpoeng fra forrige måling. Det er ingen endring i hvor mange som tror på lavere arbeidsledighet med 36%. 43% av utvalget tror på uendret arbeidsledighet det neste året.

Fortsatt stor tro på renteoppgang

Andelen som forventer høyere rente gikk sist måling kraftig opp etter at det ble antydet en renteøkning allerede i september 2018. I november var det 31% som forventet høyere rente, i mars i år hadde andelen gått opp til 71% og vi ser denne målingen at tallet holder seg på 70%.

Enda større tro på høyere boligpriser

Andelen som forventer høyere boligpriser gikk kraftig opp fra 36% i november til 51% i mars. I juni har trenden fortsatt, med en andel på 62%. Av de som forventer økte boligpriser, forventes en gjennomsnittlig boligprisøkning på 4,5%. 77% av husholdningene i Hønefoss tror på høyere boligpriser. De forventer en oppgang på hele 7,1% i snitt. Trondheim har den høyeste andelen med forventninger om lavere boligpriser, 9%.

Andelen med flytteplaner synker noe

26% planlegger å flytte innen 3 år, dette tilsvarer totalt 251 000 husholdninger fra byene i utvalget. Dette er en nedgang på 1 prosentpoeng.

Sterk vekst i andelen som vil kjøpe ny bolig før de selger eksisterende

Andelen som vil kjøpe først er på 39%, en økning på 5 prosentpoeng og det høyeste nivået som er målt i undersøkelsene vi har gjort de siste 11 årene!

50% av husholdningene ønsker å selge eksisterende bolig før de kjøper ny, en nedgang på hele 7 prosentpoeng.

Ny bolig vs. brukt bolig

Det er ingen endringer i andelen som vil kjøpe nye eller brukt bolig. 28% ønsker å kjøpe ny bolig og 63% ønsker å kjøpe brukt bolig neste gang.

Hytter og fritidsboliger

15% av respondentene i undersøkelsen svarer at de eier hytte på fjellet, mens 14% svarer at de eier hytte ved sjøen. 6% av husholdningene svarer at de eier hytte i skogen. Det betyr at 317 000 husstander eier hytte. Videre har vi spurt om de ønsker å kjøpe eller selge hytte/fritidsbolig de neste 12 månedene. Vi ser at det er en stor overvekt av kjøpere i dagens marked.

 

Les hele rapporten her
Boligmeteret utarbeides for EiendomsMegler 1 av Prognosesenteret AS.
Har du spørsmål om utviklingen i eiendomsmarkedet lokalt eller regionalt? Kontakt våre lokale mediekontakter