Boligmeteret

Optimismen på vegne av norsk økonomi er synkende, men et flertall av befolkningen er fortsatt positiv til egen økonomisk utvikling. Det er hovedkonklusjonene i Boligmeteret for november.

Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi, og deres forventninger til fremtiden, har stor betydning for etterspørselen og prisutviklingen. Vi måler derfor utviklingen i økonomien og boligmarkedet, og kobler det sammen med forbrukernes forventninger og planer om kjøp.

Fortsatt optimisme for egen økonomisk utvikling

På vegne av egen økonomi er husholdningene fortsatt optimistiske i novembermålingen. 1/3 opplever at egen økonomi er bedre i dag enn for 12 måneder siden, og 1/3 forventer en bedring i egen økonomi de neste 12 månedene.

Det er en noe lavere andel som forventer en bedring i egen økonomi enn tidligere – fra 36 % i september til 32 % i november. Videre har andelen som forventer dårligere personlig økonomi økt med to prosentpoeng fra 7 % i september til 9 % i november.

Husholdningene i Oslo har i størst grad opplevd en positiv utvikling i egen økonomi de siste 12 måneder, med 36 % som opplever en bedring. Husholdningene i Kristiansand forventer i størst grad (41 %) en bedring i egen økonomi.

23 % planlegger å flytte i løpet av 1-3 år, hvilket betyr et årlig flyttepotensiale på omlag 180 000 husstander.

Andelen husholdninger som ønsker å selge eksisterende bolig før de kjøper ny, er også økende. I november var det 59 % som ønsket dette, mot 55 % i juni. Andelen som vil selge først er høyest i Kristiansand (71 %). Andelen som vil kjøpe først er høyest i Hamar (46 %).

Nedgang i forventningene til norsk økonomi

Andelen som forventer bedring i norsk økonomi har gått ned fra 35 % til 29 % siden sist måling. 24 % opplever norsk økonomi som bedre i dag enn for 12 måneder siden, det er en liten nedgang fra forrige måling. Da var andelen på 25 %.

Husholdningene i Trondheim er mest positive med 32 %, mens husholdningene i Lillehammer er minst positive med 12 %. Over halvparten opplever uendret norsk økonomi.

Når det gjelder husholdningenes forventninger til utviklingen av arbeidsledigheten, svinger denne gjennom året. I mars var andelen som forventet høyere ledighet 30 %, i juni var den nede på 18 % mens den nå er 21 %. 40 % tror ledighetsnivået vil forholde seg uendret.

Forventningene til boligprisutviklingen fortsetter å synke

Andelen som forventer høyere boligpriser det kommende året dalte fra 67 % i mars til 36 % nå. Andelen som forventer lavere boligpriser gikk opp fra 3 % i mars til 25 % nå.
Mens 8 av 10 i Oslo forventet fortsatt vekst i boligprisene i mars, tror kun 31 % på det samme nå.

Over halvparten av husholdningene i Fredrikstad/Sarpsborg forventer høyere boligpriser de neste 12 månedene. I Bergen finner vi den laveste andelen med forventninger om høyere boligpriser, på 23 %. Når det gjelder forventninger om lavere boligpriser, er Tromsø på topp med 45 %.

Les hele rapporten her

Boligmeteret utarbeides for EiendomsMegler 1 av Prognosesenteret AS.

Har du spørsmål om utviklingen i eiendomsmarkedet lokalt eller regionalt? Kontakt våre lokale mediekontakter