Boligmeteret

Boligmeteret for desember 2015 viser at norske husholdninger fortsatt er positive i sin vurdering av egen økonomi

24% (28% ved forrige måling) av husholdningene opplever at de har fått en bedre økonomisk situasjon i løpet av de siste 12 månedene, mens 13% (14% ved forrige måling) opplever å ha fått det dårligere. Når det gjelder vurdering av egen økonomi kommende 12 måneder er det også en klar overvekt som forventer en positiv utvikling (24%), kontra de som forventer en negativ utvikling (12%, opp fra 9% ved forrige måling) for egen økonomi.

Husholdningene bosatt i Oslo, Drammen og Porsgrunn/Skien ligger på topp ift. opplevelse og forventninger til positiv utvikling i egen økonomi

Men vi forventer trangere tider for norsk økonomi
Økonomisk uro med fallende og lave oljepriser, svak kronekurs og mange oppsigelser i bl.a. oljebransjen kan være med på å forklare at en økende andel  av husholdningene opplever en negativ utvikling for norsk økonomi. Mer enn 4 av 10 opplever den økonomiske situasjonen som dårligere i dag enn for 12 måneder siden, mens 44% forventer en fortsatt negativ utvikling for norsk økonomi neste 12 måneder (en økning på 9-prosentpoeng). Det er i størst grad husholdningene bosatt i Ålesund, Hamar og Hønefoss som ser mørkt på utviklingen i norsk økonomi

Stabilt rentenivå og økende arbeidsledighet?
Mer enn halvparten forventer stabilt rentenivå neste 12 måneder, mens fler enn 7 av 10 svarer at de forventer en økende arbeidsledighet i løpet av neste 12 måneder.

Les hele rapporten her

Boligmeteret utarbeides for EiendomsMegler 1 av Prognosesenteret AS.

Har du spørsmål om utviklingen i eiendomsmarkedet lokalt eller regionalt? Kontakt våre lokale mediekontakter