Boligmeteret

Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger til fremtiden har stor betydning for etterspørselen og prisutviklingen. Vi måler derfor utviklingen i økonomien og boligmarkedet, og kobler det sammen med forbrukernes forventninger og planer om kjøp.

Boligmeteret for juni viser at majoriteten av husholdningene at det er fortsatt optimisme for egen økonomisk utvikling.

Bedring i forventningene til norsk økonomi
Andelen som forventer negativ utvikling i norsk økonomi har gått ned fra 17% til 13%, mens andelen som forventer bedring i norsk økonomi har gått opp fra 26% i mars til 28% nå.
Det er husholdningene i Stavanger og Sandnes som har høyest forventninger til norsk økonomi de neste 12 månedene, men dette er likevel noe lavere enn på siste måling.
Det er mer optimisme med tanke på husholdningenes forventninger til utviklingen av arbeidsledigheten, andelen som forventet høyere ledighet i mars var 30% mens den nå er 18%. 40% tror ledighetsnivået vil forholde seg uendret.
Færre tror også på høyere rente , andelen har gått ned fra 46% i mars til 32% nå. 59% tror på et uendret rentenivå. 5% forventer høyere rente.

Fortsatt optimisme for egen økonomisk utvikling
Høyere andel som forventer positiv (32%) enn negativ (8%) utviklingen i egen økonomi, men andelen som forventer en positiv utvikling har gått litt ned fra forrige måling ( fra 34% i mars).
Andelen som forventer positiv utvikling i egen økonomi er høyest blant husholdningene bosatt i Tromsø og Stavanger/Sandnes, der 41% forventer en bedring.
En av tre har flytteplaner innen fem år, 23% i løpet av 1-3 år, hvilket betyr et årlig flyttepotensiale på ca. 180 000 husstander.
55% av husholdningene foretrekker å selge eksisterende bolig før man kjøper ny, mot 52% i mars. Andelen som vil selge først er høyest i Stavanger/Sandnes (72%). Andelen som vil kjøpe først er høyest i Hamar (45%).

Dramatisk endring i forventningene til boligprisutviklingen!
Andelen som forventer høyere boligpriser det kommende året dalte fra 67% i mars til 40% nå.
Andelen som forventer lavere boligpriser gikk opp fra 3% i mars til 23% nå.
Mens 8 av 10 i Oslo forventet fortsatt vekst i boligprisene i mars, mener kun 26% det samme nå. I alle byer representert i undersøkelsen er forventningene til en bedring av boligprisutviklingen gått ned fra siste måling.

Les hele rapporten her

Boligmeteret utarbeides for EiendomsMegler 1 av Prognosesenteret AS.

Har du spørsmål om utviklingen i eiendomsmarkedet lokalt eller regionalt? Kontakt våre lokale mediekontakter