EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS

EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS

Sterk oppgang i boligprisene i juni

Boligprisene steg med 0,8 prosent i juni 2020. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,0 prosent. Boligprisene er nå 3,5 prosent høyere enn for et år siden. Les mer »

Våre kontorer

Troms og Finnmark

Nordland