EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS

EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS

Oppgang i boligprisene i august

Boligprisene steg med 1,9 prosent nominelt i august. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,9 prosent. Boligprisene er nå 2,6 prosent høyere enn for et år siden. Les mer »

Våre kontorer

Troms

Finnmark

Nordland