Velkommen til Eiendomsmegler1 Fredrikstad!

Kom gjerne innom vårt kontor, eller kontakt megler direkte. Under kan du lese litt om den enkelte megler:

Daglig leder/advokat

Caroline Skjerden Meyer


caroline.m@eiendomsmegler1oa.no

416 69 206

Eiendomsmegler

Erlend Landheim Holden


erlend.l@eiendomsmegler1oa.no

906 36 241

Eiendomsmegler

Mette Ledang


mette.l@eiendomsmegler1oa.no

416 12 419

Eiendomsmegler MNEF

Daniel Lislerud


daniel.l@eiendomsmegler1oa.no

470 90 870

Eiendomsmegler

Christoffer Dahle Olsen


christoffer.o@eiendomsmegler1oa.no

979 78 119

Eiendomsmeglerfullmektig

Madeleine Flodin

madeleine.f@eiendomsmegler1oa.no

94872136

Meglerstøtte

Sissel Lunde Skolt


sissel.s@eiendomsmegler1oa.no

902 44 092