Velkommen til Meglerstøtte Eiendomsmegler1 Østfold Akershus!

Vårt team Meglerstøtte består av medarbeidere som er geografisk fordelt på våre megleravdelinger. Alle i teamet jobber tett sammen, og med alle våre meglere i Østfold og Akershus syd. Under kan du lese litt om den enkelte medarbeider i vårt team meglerstøtte:

Teamleder meglerstøtte / Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF

Anne Sofie Hallerud Nordtveit


anne.sofie.n@eiendomsmegler1oa.no
920 50 914

Eiendomsmegler MNEF/Fagansvarlig - Meglerstøtte

Steffen Kirkeby Jensen

 

steffen.j@eiendomsmegler1oa.no

tel:97421775

Eiendomsmegler MNEF - Fagansvarlig/Meglerstøtte

Nina Thorstensen


nina.t@eiendomsmegler1oa.no
tel: 901 97 986

Eiendomsmegler MNEF - Fagansvarlig/Meglerstøtte

Andreas Kalfoss


andreas.k@eiendomsmegler1oa.no
tel: 91392843

Meglerstøtte

Sissel Lunde Skolt


sissel.s@eiendomsmegler1oa.no
tel:90244092

Eiendomsmeglerfullmektig/Meglerstøtte

Lill Cathrin Vaule Dagrød


lill.d@eiendomsmegler1oa.no
tel: 95786299

Meglerstøtte

Stine Jorde


stine.j@eiendomsmegler1oa.no
902 65 446

Meglerstøtte

Linda Kristin Karlsen


linda.k@eiendomsmegler1oa.no
tel: 90588769

Meglerstøtte

Tove Enersen

tove.e@eiendomsmegler1oa.no