Fredrikstad/Sarpsborg topper nok en gang boligprisstatistikken med sterkest 12 måneders vekst!

I et marked med flere tegn på bedring sammenlignet med den svake utviklingen i 2017, markerer Østfold seg (med Sarpsborg og Fredrikstad som referansebyer) med en oppgang på 5,2% for de siste 12 månedene. Til sammenligning hadde Oslo svakest utvikling, med en nedgang på 9,1%, samt at det fortsatt er mange områder i landet som fortsatt har hatt negativ vekst de siste 12 månedene.

Eiendom Norges tall ang. prisutviklingen i februar bekrefter trenden vi har sett de siste månedene, om at boligprisene generelt er i ferd med stabilisere seg. Markedet ser ut til å være mer i balanse enn på lenge i de større byene, noe som igjen reduserer usikkerheten i boligmarkedet både for kjøper og selger. Veksten hittil i år er riktignok svakere enn normalt, men prisfallet ser ut til å ha stoppet opp.

Aktiviteten i boligmarkedet er god og positiv, og det har hittil i år på landsbasis blitt solgt 5,8% flere boliger enn i samme periode 2017. Spesielt ser vi at det har vært et trendskifte i Oslo, hvor det har blitt solgt 10,3% flere boliger hittil i år mot samme tid i fjor. Derimot fortsetter tilbudssiden å synke, også her ses dette spesielt også i Oslo hvor det er lagt ut 14,3% færre boliger sammenlignet med februar i fjor. I samme periode ble det på landsbasis lagt ut 5,3% færre boliger. Salgstiden er fortsatt lengre enn tidligere år, men trenden er også her at den synker. Det tok i snitt 54 dager å selge en bolig i februar, noe som er 16 dager lengre enn i februar 2017. Raskest var Drammen med 31 dager, og tregest var Kristiansand med 97 dager. Og det forventes å synke videre, da mange boliger som har ligget lenge nå har blitt solgt. 

I februar var det oppgang i boligprisene i alle deler av landet. I denne måneden var det Kristiansand som hadde sterkest vekst med 2,1%, og svakest vekst hadde Trondheim med 0,1%. Ser man de siste 12 månedene er det fortsatt mange områder som har negativ vekst. Som nevnt tidligere har Oslo svakest med 9,1% nedgang, og sterkest er Sarpsborg/Fredrikstad med 5,2% oppgang.

Ser vi videre på tallene for våre områder, ser vi at Follo de siste 12 måneder har en nedgang på 0,2%. Ikke så rart da dette markedet er mer relatert til Oslo. Prisutviklingen for februar isolert sett er en oppgang på 1,0% for Follo, og 1,5% for Østfold (representert ved Sarpsborg/Fredrikstad). Salgstiden var i februar henholdsvis 41 dager for Follo, og 38 for Østfold. Når det gjelder tilbudssiden ble det i Follo lagt ut 4% færre boliger i februar mot samme måned i fjor, men 6,7% flere boliger så langt i år mot samme tidsperiode i fjor. For Østfold er tallene henholdsvis 14,7% færre i februar, og 1,7% flere hittil i år. Antall solgte følger samme trenden med over 9% færre i februar for Follo, og 6% færre i februar for Østfold. Hittil i år, mot samme periode i fjor, er det en oppgang på 7,4% i Follo og 1,6% i Østfold.

Vi ser altså gode tegn på bedring og stabilisering av boligmarkedet. Men disse tallene må jo også ses i sammenheng med den normale konjuktursyklusen i Norge, hvor prisene øker i vårperioden, og synker på høsten.