Høyest 12-mnd. vekst i Østfold!

Prisutviklingen for hele landet var i august svakere enn normalt, og den svakeste for denne måneden de siste ti årene. En generell moderat prisutvikling kjennetegner augustmåned, men sett for de siste tolv månedene under ett, har Østfold den høyeste veksten med 5,2%. Til sammenligning var landssnittet på 2,2% denne perioden.

Boligmarkedet var i august preget av et stort antall solgte boliger, som også henger sammen med et stort utbud av boliger for salg. Det ble solgt 8,4% flere boliger i august enn samme måned i fjor, på landsbasis. Her i vårt marked ble det solgt 2,3% flere boliger i Østfold samme periode, men det i Akershus syd faktisk ble solgt 14% flere i denne perioden.

Utbudet av boliger de siste 12 månedene er for oss, henholdsvis en økning for Akershus syd på 8,3%, men en nedgang i Østfold på 2,5%. På landsbasis ser vi en økning på 7,7%. Tilbudet/utbudet av boliger påvirker som kjent boligprisutviklingene og også omsetningstiden. Omsetningstiden var for hele landet i august på 40 dager, som er 7 dager færre enn for et år siden. I Akershus syd var snittiden på 36 dager, og for Østfold 39 dager. Raskest salgstid hadde Oslo/Drammen med 27 dager, og tregest var det i Stavanger med 96 dager. Det var med dette høy gjennomsnittlig salgstid i hele landet.

Boligprisutviklingen var som sagt høyest i Østfold for de siste tolv månedene, med en oppgang på 5,2%. For Akershus var det en oppgang på 1,5%, og for hele landet 2,2%. Sist måned, altså august, var boligprisutviklingen i hele landet 0,8%, mens den i Østfold var 1,4%, og Akershus syd var lik landsgjennomsnittet på 0,8%. Til sammenligning var det en nedgang i Oslo, på -06%.

Det er fortsatt mye boliger ute for salg i markedet, og dette i en kombinasjon med at styringsrenten er ventet justert opp i nær fremtid, gjør at det ventes et flatt marked eller svakt fallende boligpriser fremover. Det er også ventet mindre regionale forkjeller i prisutviklingen fremover. Men boligmarkedet ansees som sunt, og i god balanse.