Østfold med sterkest 12-månedersvekst!

På landsbasis ligger nå boligprisene i snitt 2,2% høyere enn for ett år siden. Sterkest vekst i landet de siste tolv månedene har Østfold (målt i Fredrikstad/Sarpsborg), med en vekst i prisene på 6,1%. Akershus syd/Follo har også hatt en god prisvekst siste året, med en oppgang på 4,1%.

Juli er en litt annerledes måned når det gjelder boligsalg, da ferietiden gjerne slår inn med lavere aktivitet. Det blir lagt ut færre bruktboliger for salg, utenom mindre leiligheter i de største byene. Dette skaper store regionale forskjeller. I år ser vi en moderat nasjonal prisvekst denne måneden, som i praksis betyr uendrede boligpriser. Sesongjustert, steg prisene med 0,4%. For oss i Østfold og Akershus syd, er endringene i boligprisene på henholdsvis -0,5% for Østfold og opp 0,4% for Akershus syd.

Faktisk ser vi en nedgang i boligprisene i hele landet i juli, med unntak av Oslo og Bergen. Årsaken til dette er enkelt nok at det her er stor salgsaktivitet i forbindelse med mindre leiligheter før skolestart i august. Disse forskjellene blir dog vanligvis korrigert inn i august igjen. Sterkest prisvekst i juli har derfor Oslo med en oppgang på 1,9%. Trondheim har svakest vekst i juli, med en nedgang på 1,7%. Når det gjelder 12-månederveksten, ligger Østfold som nevnt over på topp. Svakest 12-månedersvekst har Stavanger m/omegn med en nedgang på 2,8%.

Det er solgt betydelig flere boliger på landsbasis enn normalt i juli, men allikevel ligger det på et normalt nivå for juli og være. Dette tyder på et velfungerende boligmarked. Det ble solgt 9,7% flere boliger i juli, enn samme måned i fjor. I Østfold ble det i juli solgt 6,6% flere boliger mot fjorårets juli, og i Follo ble det faktisk solgt over 80% flere boliger enn juli 2017. Ser vi hittil i 2018 er det i Østfold en salgsøkning på 4,5% og i Follo på 12,6% mot samme periode i fjor.

Antallet boliger lagt ut for salg er også markant færre i årets juli enn samme måned i fjor. Dette er også likevel normalt, da det vanligvis legges ut færre boliger for salg i ferietiden. Generelt for hele landet ble det lagt ut 8,6% færre boliger i juli mot fjoråret. I Follo ble det lagt ut 7,7% færre, og i Østfold var utbudet av boliger så mye som 19,5% lavere i år enn juli i fjor. Hittil i år ser tallene litt annerledes ut, med en marginalt liten nedgang i utbudet på landsbasis. I Østfold er antallet boliger lagt ut for salg i denne perioden 3,7% høyere enn året før. I Follo er det 11,8% høyere i samme periode.

Snittiden for salg av bolig lå i juli i år på 58 dager for hele landet, noe som er 8 dager mer enn for juli 2017. I Follo var snittiden noe lavere, dvs. 49 dager, og i Østfold var den enda litt lavere nemlig 41 dager. Raskest i landet var Oslo med 36 dager, og tregest var Stavanger med 102 dager i snitt pr salg. Salgstiden er vesentlig tregere i juli enn resten av året, og det forventes raskere salgstid i månedene fremover. 

Det forventes moderat generell prisvekst fremover, med grunnlag i mange boliger som skal selges, redusert befolkningsvekst, god aktivitet i nyboligsalget, og mulig økning i styringsrenten.