Stor aktivitet, men moderat prisutvikling i juni!

Vi har lagt bak oss en juni-måned med meget høy aktivitet i boligmarkedet. Både lokalt i vårt område, men også i alle andre deler av landet. Det har faktisk aldri blitt solgt så mange boliger i en enkeltmåned som i juni. Samtidig er prisutviklingen moderat, noe som er vanlig i juni. På landsbasis ser vi at gjennomsnittsprisen har gått ned med 1%.

Moderat prisutvikling betyr i denne sammenhengen at det har vært nedgang i boligprisene i alle områder av landet. Etter en sterk prisoppgang så langt i år, ser vi altså en negativ prisvekst på 1% for hele landet. Svakest nedgang har Bergen med kun -0,2%, og sterkest nedgang ser vi faktisk i vårt område, nemlig Follo med -1,8%. Østfold ligger like bak Bergen med en nedgang på kun -0,3%.

Ser vi utviklingen for de siste 12 månedene er landssnittet opp 1,5%. De aller fleste områdene i landet har her en positiv vekst, selv om det er unntak slik som Romerike med negativ vekst på -0,9%. Hamar m/Stange er det området som har størst vekst med en oppgang på 5,6% siste 12 måneder. Østfold ligger her tett opptil, med en 12 mnd vekst på 5,1%. For Follo sin del er denne veksten på 1,2%.

Det er altså stor aktivitet i boligmarkedet om dagen, med et stort utbud av boliger. Men selv om det blir lagt ut mange boliger om dagen, blir også mange solgt. I juni ble det lagt ut 2,1% flere boliger for salg i samme måned i fjor. Denne positive utviklingen kan vi også se i våre områder, hvor det i Østfold faktisk ble lagt ut 5,9% flere boliger i juni mot juni i fjor. Follo har her en økning på 1,5%. Hittil i år er det lagt ut tilnærmet like mange boliger i hele landet, som samme periode i fjor. For våre områder er situasjon litt annerledes, i Østfold er det lagt ut 4,2% flere boliger  hittil i år enn i fjor og i Follo er økningen faktisk på 12,3%.

Vi ser også en positiv utvikling i antallet solgte boliger, hvor landssnittet for juni-måned har en økning på 9,3% mot i fjor. Hittil i år er økningen på 4% i forhold til i fjor. Ser vi lokalt for vår del er økningen i Follo på 6,4% for juni, og 9,2 % hittil i år, mens tallene for Østfold er henholdsvis 4,4% og 4,3%.

Det tok for hele landet i snitt 38 dager å selge en bolig i juni, og det er 6 dager mer enn i juni 2017. Raskest var Oslo med 21 dager, og tregest var Kristiansand med 69 dager i snitt. Follo ligger her ganske nær landssnittet med 34 dager, og i Østfold gikk det raskere med et snitt på 26 dager.

Av de større byene er det Bergen som har den sterkeste trenden i prisutviklingen, mens Oslo nå har moderert seg vesentlig etter mange måneder med sterk prisutvikling. Boligmarkedet virker å være i god balanse, hvor avviket mellom prisantydning og salgspris er det laveste for juni å være på mange år. Økt boligbygging, forlengelse av boliglånsforskriften til ut 2019, svakere befolkningsvekst og evt renteøkning til høsten gjør at det spås en fortsatt moderat boligprisutvikling i 2018.