Follo med raskest salgstid i Mai!

Det var høy aktivitet i boligmarkedet i mai i hele Norge. Prisene steg med 1,0 % i mai, noe Norges Eiendomsmeglerforbund betegner som kraftig (ref. MinE24). Follo hadde i mai raskest salgstid i landet, med 24 dager i snitt, sammen med Oslo og Bergen. Det har vært høy aktivitet og stigning i boligmarkedet i hele landet, også i våre salgsområder Follo og Østfold.

Positiv vekst i  boligmarkedet i hele landet i mai, og 12-månedersveksten var også positiv i hele for første gang siden i fjor høst. Prisene steg med 1,0 % i mai, sesongkorrigert er veksten på 1,1 %. For våre områder ligger vi over landssnittet med en prisstigning i mai på 1,5 % for både Follo og Østfold (Sarpsborg/Fredrikstad). Faktisk ligger vi ikke langt bak Asker/Bærum som hadde høyest prisstigning i mai med 1,8 %. Svakest stigning hadde forøvrig Trondheim med 0,5 % i mai.

Når det gjelder 12-månedersveksten har fortsatt flere områder i landet negativ vekst, og her er det Bergen som er svakest med en tilbakegang på 1,1 % de siste 12 månedene. Hamar m/Stange har sterkest vekst med 7,4 %. Follo ligger her ganske midt i sjiktet med en 12-månedervekst på 2,2 %, og Østfold har forholdsvis stek vekst med 5,9 %.

Follo hadde som nevnt raskest salstid i mai med 24 dager, som er sterkt i forhold til landssnittet som var på 41 dager. Østfoldmarkedet var nesten like raskt, med et snitt på 26 dager. Landssnittet på 41 dager, er forøvrig 10 dager mer enn det var i mai i fjor. 

Det ble i mai lagt ut 3,3 % flere boliger enn samme måned i fjor i hele landet, og vi må tilbake til 2007 for å finne en enkeltmåned hvor det ble lagt ut flere boliger for salg. Det er primært i Trondheim og Østlandsområdet utenom Oslo hvor antallet boliger lagt ut for salg har økt vesentlig sammenlignet med tidligere år. Det er faktisk lagt ut 31,4 % flere boliger i Follo i mai mot samme måned i fjor. I Østfold er økningen på 9,4 %.

Hittil i år er det dog lagt ut 0,9 % færre boliger i Norge, enn samme periode i fjor. Lokalt hos oss er statistikken med positiv, med en økning på 3,6 % i Østfold og hele 14,8 % for Follo.

I Norge ble det i mai solgt 2,5 % færre boliger enn i mai i fjor. Men hittil i år er det solgt 2,3 % flere boliger enn i fjor. I Follo ble det solgt 10,6 % flere boliger i mai i år enn i fjor, og hittil i år er også salget høyere enn samme periode i fjor, dvs en oppgang på 9,7 %. For Østfold økte antallet solgte boliger i mai med hele 20,3 % mot i mai i fjor. Hittil i år er det solgt 4,3 % flere boliger her, enn i fjor. Det er med andre ord veldig bra aktivitet i boligmarkedet i våre områder om dagen.

Den sterke nasjonale prisveksten som har preget boligmarkedet de siste månedene har blitt drevet frem av utviklingen i Oslo-markedet. Nå er det en sterkere trend i større deler av landet. Denne utviklingen forventes å endre seg de neste månedene. Det er nå et stort utbud av bruktboliger i markedet, og det forventes at prisutviklingen derfor blir mer moderat fremover.