Svak prisnedgang for både Østfold og Follo i oktober!

Vi ser en svak nominell nedgang i boligprisene i både Østfold og Follo sist måned, på henholdsvis - 1,3% og -1,2%. Men det er normalt at boligprisene generelt synker noe i fjerde kvartal.

Korrigert for sesongvariasjoner vil denne nedgangen være mindre. Til sammenligning gikk boligprisene i Norge ned nominelt med 0,6%, og korrigert for sesongvariasjoner ble endringen 0%, altså uendret. Svak utvikling, og også nedgang i siste kvartal er dog ikke unormalt for oktober. Oktober er derimot en av de svakere månedene prismessig i løpet av året. Sterkest prisutvikling i oktober hadde Ålesund m/omegn og Bodø m/Fauske, med en oppgang på 0,4%. Svakest utvikling hadde Tønsberg m/Færder og Porsgrund/Skien med en nedgang på 1,4%. Vi ser med dette at den flate utviklingen i de sesongkorrigerte prisene nå fortsetter med tredje måned på rad.

Prisutviklingen siste tolv måneder byr på noe sterkere tall, hvor Follo har en oppgang på 2,3% og Østfold enda noe høyere med 3,2%. På landsbasis er oppgangen på 2,4%, og i Oslo som i oktober har den sterkeste tolv-måneders utviklingen, er oppgangen på 5%. Svakest utvikling de siste tolv månedene har Bergen og Porsgrund/Skien med kun 0,1%. Det forventes fortsatt kun små endringer i 12-mnd veksten ut dette året.

Omsetningstiden er fortsatt høy sammenlignet med de fem siste årene. Landssnittet ligger nå på 43 dager, noe som er tre dager høyere enn samme måned i fjor. I vårt område ligger snittet en del lavere, med 34 dager for Follo og 27 dager for Østfold, som faktisk er nesten like raskt som i Oslo som i oktober har lavest omsetningstid.

I oktober ble det lagt ut 10,2% flere boliger enn i samme måned i fjor, og også hittil i år er det lagt ut flere enn samme periode i fjor, dvs 1,9% økning. I Østfold er økningen hittil i år på 4%, mens Follo har en økning på hele 9%. Her ligger landssnittet på kun 1,9%. Større differanse ser vi på de lokale tallene når det gjelder oktober måned i år mot i fjor. Her har Østfold en økning på 19%, mens Follo faktisk har en nedgang på 3,6%. Det er en mindre oppgangi antallet usolgte boliger i løpet av oktober, og tilbudssiden er fortsatt på et høyt nivå mot de fem siste årene.

Østfold har også en markant økning med 16,2% i antall solgte boliger i oktober mot oktober 2017. Også her er det stor differanse til Follo, hvor antall solgte gikk ned med 2,5% i samme periode. Snittet for Norge ligger da til sammenligning på 6% økning. Hittil i år er tallene snudd, og Follo har en økning på 9,1% mot samme tid i fjor, og Østfold har her en økning på kun 4,6%. Østfold ligger her nesten likt som landssnittet på 5% økning.

Akkumulert har det aldri tidligere blitt solgt så mange boliger som i år, og det tyder på god balanse mellom tilbud og etterspørsel, og igjen et velfungerende boligmarked. Utviklingen vi nå ser i boligmarkedet, anses som både stabil og sunn.