Østfold har fortsatt sterkest 12 mnd-vekst!

September er normalt en måned med svak prisutvikling, og boligprisene for hele landet sank med 1,1% sist måned. Østfold har jevnt over hatt høy 12 mnd-vekst, og topper igjen med 4,8% vekst. Follo har også en sterk 12 mnd-vekst med 3,5%. Landssnittet viser en oppgang på 2,7%.

Boligprisene sank i september for hele landet, noe som er normalt for denne måneden. I tillegg ser vi en tilnærmet flat sesongkorrigert prisutvikling for de siste fire månedene, noe som indikerer en god balanse mellom tilbud og etterspørsel. Som sagt sank boligprisene i september med 1,1%, men sesongjustert var det en oppgang på 0,1%. Både Follo og Østfold hadde en ukorrigert nedgang i boligprisene for september på 0,4%.

Det er aldri før solgt så mye boliger i tredje kvartal som i år, og for hele landet ble det solgt 4,6% flere boliger i september enn samme måned i fjor. For vårt lokalmarked er ikke økningen så markant, men heller ganske lik som fjorårets september. Dette vil si at det i Follo ble solgt 1,3% flere boliger,  og i Østfold 0,8% færre boliger enn fjorårets september. Hittil i år er dog tallene litt annerledes, med en økning på 11,2% for Follo, og i Østfold er det solgt 3,3% flere boliger i denne perioden. For hele landet er økningen på 5,1% hittil i 2018.

Antallet nye bruktboliger lagt ut for salg var i september i år 12% høyere for Follo og 2,5% høyere for Østfold enn september i fjor. Hittil i år er disse tallene ganske like, og utgjør henholdsvis en økning på 11,2% og 2,2% for våre to markedsområder. For Norge generelt ble det lagt ut 2,6% flere boliger i årets september enn fjorårets. Hittil i år er økningen kun 1,3%, noe som bekrefter tendensen om at veksten i nye bruktboliger nå har avtatt.

Vi har de siste månedene sett en generell utvikling hvor salgstiden har blitt raskere. I september tok det dog i snitt 43 dager for et boligsalg i Norge. Dette er fem dager færre/raskere enn september i 2017. For Follo var det noe raskere med et snitt på 34 dager. I Østfold var det betydelig raskere, med 25 dager, noe som ikke er langt unna Oslo med 23 dager. Raskeste snittsalg for september hadde Hamar m/Stange med 20 dager, og Stavanger m/omegn var tregest med 76 dager. Vi har dermed nå sett en høyere salgstid sist måned enn de siste årene, og markedet oppleves nok for mange som at det er et godt utvalg av bruktboliger å velge blant.

Prisendringene var forholdsvis jevne for hele landet i september, hvor Kristiansand hadde minst prisnedgang med 01%, og Ålesund m/omegn hadde størst prisnedgang med 2,1%. Som tidligere nevnt hadde Østfold sterkest 12 mnd-vekst for september, med 4,8%. Vi ser nå også en likere 12 mnd-vekst for hele landet, og en sannsynlig moderat prisutvikling generelt. Det forventes mange bruktboliger til salgs, dvs en stabilt høy tilbudsside - spesielt i de større byene. Det ser ut til å være sterk etterspørsel i markedet, tross renteoppgang, og dermed også et høyt aktivitetsnivå fremover.