Sarpsborg/Fredrikstad med sterkest 12 mnd vekst! Opp 5,2% i et marked hvor mange steder i Norge fortsatt har negativ vekst.

Den nye boligprisstatistikken fra Eiendom Norge for januar 2018, viser en prisvekst på 2% for januar. Sesongjustert utgjør det en nedgang på 0,4%, som er svakere enn normalt for januar måned. Når det gjelder vårt område, hadde vi en oppgang i januar både i Sarpsborg/Fredrikstad med 0,8% og i Follo med 1,3%.

De ferske tallene fra Eiendom Norge viser at det er stor aktivitet i boligmarkedet. Det er 8,4% flere boliger solgt i januar i år, enn samme måned i fjor. Samtidig er det verdt å merke seg at det er lagt ut 0,9% færre boliger for salg i samme periode. Det faktum at det er flere solgte boliger enn det er lagt ut for salg, er svært unormalt for januar måned. Dette er tall generelt for hele landet. Når vi ser på dette for vårt område, ser vi at det i Follo er solgt over 20% flere boliger denne måneden enn i fjor. For Sarpsborg/Fredrikstad (som er det området i Østfold som blir presentert i rapporten) ser vi at salget er tilnærmet likt i år som i fjor. Antallet boliger lagt ut for salg er ca. 20% høyere i Follo, og ca. 10% høyere i Sarpsborg/Fredrikstad. Vi følger altså ikke landssnittet helt på dette området.

Salgstiden ligger nå på et landssnitt på 58 dager, noe som er 14 dager mer enn samme måned i fjor. Raskest her er Drammen med 29 dager, og tregest er Stavanger med 84 dager. Follo har her et snitt på 43 dager, og for Sarpsborg/Fredrikstad ligger snittet på 46 dager. Noe som betyr at vi her ligger i nedre sjiktet i forhold til salgstiden. Selv om den også her har økt de siste månedene.

Mange steder i Norge har fortsatt negativ 12 måneders vekst. Men som nevnt har Sarpsborg/Fredrikstad sterkest vekst i landet for denne perioden, med økning på 5,2%. For Follo ser vi en nedgang på 0,4%. Oslo ligger svakest i landet med en nedgang på 9,4%. Dette kan nok også forklare Follos svakere vekst, siden de er nærmere Oslo både geografisk og markedsmessig.

Boligmarkedet generelt er preget av en moderat eller negativ trend i prisutviklingen, men likevel økning i salget. Dette vitner om stor etterspørsel. Dette i kombinasjon med at antallet boliger ute til salgs går ned, gir en grunn til å tro at markedet er i ferd med å flate ut. Når det gjelder vårt område, virker tallene å vise at vi her har et forholdsvis sunt boligmarked fremover.