Stabilt boligmarked i Østfold og Akershus syd.

I mars steg boligprisene i snitt for hele landet med 0,5% - sesongjustert utgjør dette en oppgang på 0,2%. Tallene for Østfold og Akershus syd, viser et stabilt boligmarked uten de store endringene hverken i positiv eller negativ retning. Østfold hadde en nedgang siste måned på 0,3%, og Follo lå tett opptil landssnittet med 0,4%.

En tidlig påske har i år påvirket tallene for mars ved at salgsvolumet er noe lavere enn det ellers ville vært. Allikevel har det så langt i år kun blitt solgt 3,3% færre boliger enn i 2017 da påsken var senere, i april. Tilbudet av boliger i hele landet ligger også under fjoråret. Hittil i år er det lagt ut 9,6% færre boliger enn i fjor, og i mars ble det lagt ut ca 20% færre boliger mot samme måned i fjor. Dette kan nok i stor del forklares med at mange ønsker å vente med å selge til etter påske. Vi kan nok derfor forvente en økning i tilbudet av boliger i tiden fremover.

I vårt område Østfold og Akershus syd, ser vi at det i mars er lagt ut ca 17% færre boliger for salg regnet mot samme måned i fjor. Hittil i år er det lagt ut drøyt 8% færre boliger i Østfold, og ca. 3% færre i Follo. Noe som ligger nært opptil landsgjennomsnittet. Det er i mars solgt i overkant av 20% færre boliger i vårt område enn samme tid i fjor. Hittil i år er nedgangen av salgsvolumet på ca.9% for Østfold og drøyt 4% for Follo. Vi ligger også her relativt nært landssnittet som viser en nedgang på ca.18% for mars mot mars i fjor, og en nedgang på 3,3% hittil i år.

Mange områder i landet har fortsatt en negativ 12 måneders vekst. Svakest vekst har Oslo med nedgang på 6,6%, mens Hamar har sterkest med oppgang på 5,6%. For vår del har Follo en nedgang på 0,9%, og Østfold en oppgang på 2,7%. Tallene for utviklingen i marsmåned har vi vært innom i innledningen. I tillegg kan nevnes at det var en oppgang i boligprisene i flere områder i landet. Av byene var det sterkest oppgang i Oslo, med en oppgang på 1,7%, og svakest var Kristiansand med en nedgang på 1,1%.

Salgstiden går generelt stadig nedover, men er fortsatt høy sammenlignet med tidliger år. Snittet for landet var i mars 49 dager, som er 14 dager mer enn mars 2017. Raskest salgstid hadde Drammen med 22 dager, og tregest var det i Kristiansand med 81 dager. Våre områder ligger under landssnittet, med henholdsvis 40 dager for Follo og 30 dager for Østfold.

Tallene bekrefter at boligprisfallet fra 2017 har stoppet, og at vi nå ser generelt moderat prisoppgang. Med unntak av Oslo hvor trenden er sterk prisoppgang. Men det er flere tegn på bedring i det norske boligmarkedet. Og vi kan konkludere med at vi fortsatt har et jevnt, stabilt og sunt boligmarked i Østfold og Akershus syd.