Moderat prisvekst og stabilt boligmarked i Østfold og Akershus syd!

Til tross for mange boliger til salgs i markedet, har dette forløpig ikke svekket prisene nevneverdig. Grunnen er nok at det samtidig er mange kjøpere på banen, og at det derfor er høy aktivitet i markedet. I Akershus syd ser vi en svak nedgang på 0,2% i april, og i Østfold en oppgang på 1,7%. Sesongjustert er tallene henholdsvis -0,4% og 0,4%.

Den høye aktiviteten i boligmarkedet fortsetter altså, og det ble i april omsatt mange boliger selv om påsken i sin helhet falt i april i år. Som nevnt er det en klar moderat prisutvikling for hele landet. Selv om det rundt om i landet kan svinge noe fra måned til måned, er trenden stabil med nullvekst eller moderat vekst.

Prisvekst

Så langt i år har det kun vært små forskjeller i boligprisutviklingen i landets ulike regioner. Samlet sett for hele landet steg boligprisene med 0,8% i april. Justert for sesongvariasjoner var det nullvekst, dvs 0,0% endring. Som nevnt ovenfor hadde Follo en ørliten tilbakegang i apil, med kun 0,2%, justert var den på -0,4%. I samme periode hadde Østfold en oppgang på 1,7%, justert var den på 0,4%. Til sammenligning var veksten i Oslo på 0,6%, og justert -0,1%.

Sterkest sesongjustert prisutvikling i april finner vi i Hamar m/Stang, hvor veksten var på 1,0%. Svakeste vekst i april hadde Bergen med en nedgang på 0,8%.

Ser vi på tallene for de siste 12 måneder, hadde Follo en prisoppgang på 1,9%, men Østfolds vekst var på 4,3%. Landssnittet var på 2,2%, og for Oslo 3,0%. Vi ser her at veksten er stabil og jevn slik tidligere nevnt. Sterkest vekst siste tolv månedene var i Asker/Bærum med 4,9%, og svakeste var i Trondheim med en nedgang på 0,6%. Det er verdt å merke seg at Østfold med 4,3% ikke ligger veldig langt bak Asker/Bærum.

Salgstid

Så langt i 2019 har salgstiden vært høyere enn på mange år, men salgstiden gikk ned i april. Snittet for hele landet var 43 dager i april. Dette er seks dager færre enn snittet i april i fjor. I april var det Oslo som hadde den raskeste salgstiden med 21 dager i snitt pr omsetning. Tregest i landet var Kristiansand med et snitt på 80 dager.

Det er også relativt raskt gjennomsnitt for salg i Østfold, med 29 dager. Follo lå noe høyere med et snitt på 10 dager mer, altså 39 dager. Vi kan nå se raskere salgstid i flere av de store byene, og dette bekrefter den store aktiviteten vi har sett, og fremdeles forventer i hele landet.

Boligsalg og nye boliger lagt ut for salg:

Generelt kan vi se en nedgang i antallet både solgte boliger, og også nye objekter lagt ut for salg i april. I Follo ble det forrige måned solgt 7,7% færre boliger enn i samme måned i fjor. I Østfold var nedgangen på 2,8%, som var samme nedgang som for hele landet sett under ett. Oslo skiller seg her ut, med faktisk en oppgang på 8,1%.

Tallene som viser antall solgte hittil i år i forhold til samme periode i fjor, viser derimot positive tall. Både Follo og Østfold har her en vekst på 6,8%. Dette er noe mer enn tallet for hele Norge under ett, hvor økningen var 6,2%. Oslo lå denne perioden kun litt over disse nivåene, med en økning på 8,7%.

Det var som sagt også nedgang i antallet nye bruktboliger lagt ut for salg i april. I Follo var nedgangen hele 21,4%, mens den i Østfold var ned 7,4%. Snittet for landet viser en nedgang på 9,0%, og i Oslo gikk det tilbake 15,8%.

Når det gjelder antallet nye bruktboliger lagt ut på markedet hittil i år mot samme periode i fjor, er det også her vekst. En beskjeden vekst på 3,3% for Follo, og kun en noe høyere vekst for Østfold, dvs 4,7%. Veksten var enda noe høyere for hele landet samlet med 7,5%, og en relativ høyt vekst for Oslo med hele 15,4%.

Status og prognoser for boligmarkedet

Som nevnt tidligere har det vært mange boliger til salgs, men også mange boligkjøpere. Dette har resultert i høy aktivitet de siste månedene, men også en stabil utvikling! 

Det forventes mange nye bruktboliger for salg også de nærmeste månedene. Selv om det store utbudet av boliger til salgs hittil ikke har ført til svekkede boligpriser, er det nå ekstra spenning knyttet til om et evt enda høyere antall boliger for salg kan resultere i dette. Men det antas at markedet fortsatt vil holde seg stabilt, og at boligmarkedet fortsatt vil være i god balanse. Både nasjonalt, og regionalt for vårt marked i Østfold og Akershus syd.