Velfungerende lokalt boligmarked

Vi har nå lagt bak oss den første hele kalendermåneden med Korona-tiltak, og statistikken bekrefter det vi som eiendomsmegler opplever om dagen - nemlig et velfungerende boligmarked. Lokalt er det verdt å merke seg at Østfold faktisk har landets sterkeste 12-månedersutvikling, med 3,6% vekst.

Til tross for at norsk økonomi for tiden er svekket som følge av Korona-tiltakene, ser vi altså at boligmarkedet holder seg overraskende aktivt og godt. Vi har flere historier fra våre meglere om at det både er mange interessenter på visning, selv om de blir gjennomført noe mer tungvint, samt også at det er budrunder hvor sluttprisen ender en del over prisantydning. Dette er et godt tegn, all den tid det beviser at folk har god tro på at vi kommer oss godt i gjennom denne spesielle tiden. Samt at det er viktig at hjulene holdes i gang på best mulig måte.

Prisutvikling boligmarkedet

I april steg boligprisene på landsbasis med 0,5%, nominelt. Sesongjustert var det en ørliten nedgang på kun 0,2%. Slett ikke dårlige tall tatt norsk økonomi i betraktning. Virkningene av Korona har selvfølgelig satt noe negativt avtrykk både på boligprisene og transaksjonsvolumet, men ikke på langt nær så markant som mange på forhånd fryktet. Utviklingen på Østlandet er noe svakere enn den ville vært i en "normal" april, mens resten av landet har mer eller mindre normal utvikling. Noe regionale forskjeller er det, men som sagt totalt mer positivt enn ventet.

Lokalt viser statistikken gode tall, faktisk uten tilbakegang. I april isolert sett, hadde Follo en vekst på 0,7% og Østfold (beregnet utifra Sarpsborg og Fredrikstad-tall) en vekst på 1,0%. Sesongjustert er det nesten flat utvikling, hvor Follo hadde 0,1% vekst, og Østfold helt flat med 0,0%. Til sammenligning var den nominelle utviklingen i Oslo -0,7%, og sesongjustert -1,0%. Hele Viken m/Oslo hadde også en sesongjustert nedgang på 0,5%.

Sterkest sesongjustert prisutvikling hadde Bodø m/Fauske med en oppgang på 0,6% i april. Svakest utvikling i april hadde Oslo, som nevnt med en nedgang på 1,0%.

Ser vi boligprisutviklingen i et noe lengre perspektiv, er det som opplyst innledningsvis Østfold som står for den sterkeste veksten med 3,6%. Ganske sterkt sett i forhold til blant annet Oslo hvor veksten denne perioden var på 1,6%, og hele landet hvor veksten var 1,2%. I denne 12-månedersperioden var veksten i Follo på 0,3%. Svakest utvikling hadde Stavanger m/omg. med en nedgang på 2,4%.

Prisnivå

For å illustrere hvordan prisnivået i de ulike områdene lå i april-måned, kan vi først se på kvadratmeterprisen. Gjennomsnittlig pris pr kvadratmeter i Østfold var da på kr. 31.265,-. Follos nærhet til Oslo trekker naturlig opp prisen her, og utgjorde forrige måned nesten 50% mer enn Østfold, dvs kr. 45.070,-. Dette gjennomsnittet er igjen noe høyere enn det var for hele landet, hvor snittet lå på kr. 42.388,-. Til sammenligning er det et stykke opp til Oslo, som hadde et snitt på kr. 73.695,- pr. m2.

En annen måte og måle prisnivået er å se på medianprisen. Denne finner vi ved å se på den midterste salgssummen dersom vi rangerer alle boligsalg i perioden fra laveste til høyeste. For Østfold er medianen kr. 2.798.000,-, som er noe lavere enn for hele Norge som var kr. 3.200.000,-. Medianen for Follo var kr. 4.399.785,-, som til sammenligning er noe høyere enn Oslo med kr. 4.169.394,-.

Salgstid

Gjennomsnittlig salgstid i Østfold i april var 52 dager pr solgte bolig. Noe raskere gikk det i Follo, med 42 dager, som likevel er det dobbelte av Oslo hvor det tok kun 21 dager. Oslo var forøvrig raskest i april. Tregest var Ålesund m/omg. hvor det tok 77 dager i snitt å selge en bolig. Landssnittet var på 55 dager.

Boligsalg

Generelt ser vi her at utviklingen i antall salg er noe svakere enn forventet, med litt ulik grad av tilbakegang. I april-måned ble det i Follo solgt 7,9% færre boliger enn samme måned i fjor. Østfold hadde kun 1% færre salg denne måneden. For hele Norge ble antallet redusert med 10,3%, og i Oslo 22,8% forrige måned, mot samme i fjor. 

Hittil i år mot samme periode i fjor, er det også generell tilbakegang i antallet omsatte boliger. Lokalt er det dog ganske positive tall, hvor Follo kun omsatte 0,4% færre denne perioden, og Østfold faktisk hadde en økning på 10,9% denne perioden i år mot samme periode i fjor! Slett ikke dårlige tall, tatt i betraktning at antallet gikk ned på landsbasis med 4,6%, hele Viken m/Oslo ned 5,8%, og Oslo ned med hele 8,0%.

Bruktboliger lagt ut for salg

Like viktig er det å se på antallet nye bruktboliger som er lagt ut for salg siste måned. Dette er jo et viktig grunnlag for aktiviteten i boligmarkedet videre fremover. Her er det også positive tall å finne, spesielt med tanke på den spesielle tiden vi er inne i. I april var det en liten nedgang på 4,6% i antallet for Østfold, men i Follo hadde de faktisk en økning på 20,2%. Marginal nedgang for både Oslo og hele landet, med henholdsvis -0,8% og -1,5%.

Hittil i år mot samme tid i fjor, ser vi faktisk en økning i utbudet av bruktboliger lokalt i år med 7,9% for Follo og 8,8% for Østfold. Noe tilbake for hele landet, med -2,4%, og også for Oslo med 3,4% tilbakegang.

Konklusjon

Mange områder melder om god aktivitet i boligmarkedet til tross for Korona-tiltakene. Økt arbeidsledighet og oljeprisfall vil likevel naturlig svekke markedet noe, da dette er faktorer som spiller inn i det helhetlige bildet av bolig- og kredittmarkedet. Det er derfor fortsatt viktig med en politikk som stimulerer disse mekanismene, som f.eks redusert regulering av gjeldsveksten/boliglånsforskriften, gode løsninger når det gjelder overgangslån - eksempelvis effektive mellomfinansieringsløsninger og tilbud av boligsalgsforsikringer.

Selv om vi må regne med noe svakere boligprisutvikling som følge av generelt svakere utvikling i norsk økonomi, forventes det stabil aktivitet i boligmarkedet de nærmeste månedene.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS