Sterk årsvekst for Østfold!

Etter en rolig sommer, les juli-måned, viser statistikken at august har vært en aktiv måned og kan vise til sterke tall. For oss som holder til i Østfold og Follo, biter vi ekstra merke i at Østfold har landets sterkeste 12-mnd vekst i august!

Sterke tall i august betyr at boligprisene steg, som normalt er, i august. På landsbasis økte boligprisene denne måneden med 1,9%. Justert for sesongvariasjoner, altså hensyntatt de normale svingningene i boligmarkedet i løpet av året, steg boligprisene med 0,9%.

For vår region ser vi at utviklingen er positiv, som betyr at boligprisene har steget i hele vårt markedsområde. Follo har en oppgang i boligprisene i august på 1,3%, sesongjustert er den på 0,1%. I Østfold er den noe høyere, som vil si en økning på 3,6% sist måned, sesongjustert til 1,5%. Til sammenligning var utviklingen i Oslo 1,2%, både nominelt og sesongjustert.

Som sagt hadde Østfold (målt med Sarpsborg og Fredrikstad)  landets sterkeste årsvekst. Med tall betyr dette en økning i boligprisene på 4,8% siste tolv måneder. I Follo var økningen samme periode på 1,6%. For hele landet var den 2,6%, og for Oslo 3,8%. Svakest tolvmånedersvekst hadde Stavanger m/omg med flat utvikling, altså 0%.

Sterkest sesongkorrigerte prisutvikling hadde Hamar m/Stange med en oppgang på 1,7%. Svakest utvikling hadde Romerike med en nedgang på 0,1%.

Salgstid

Omsetningstiden har i snitt gjennom hele året ligget høyere enn tidligere år, noe som er naturlig all den tid vi har hatt et uvanlig stort utbud av boliger på markedet. Snittet for et boligsalg på landsbasis ligger nå på 49 dager, som er to dager mer enn for ett år siden, altså august 2018. I Follo ligger snittet for et boligsalg opp mot landssnittet, dvs 41 dager. I Østfold går det noe raskere, som betyr at det i snitt tok 33 dager å selge en bolig i august.

Raskest i landet gikk det i Oslo, hvor snittet pr boligsalg var på 25 dager, og tregest gikk det i august i Stavanger m/omg, hvor et snittsalg tok 79 dager. Altså et ganske stort sprik i omsetningstiden rundt i landet vårt.

Boligsalg

Antallet boligsalg i august er noe lavere enn det var i fjorårets august, dvs 4,3% lavere på landsbasis. Men ses det i forhold til tidligere år, er det langt høyere enn det historisk har vært i august-måned. Og faktisk ligger det så langt i år an til det høyeste antall solgte boliger i august siden EiendomNorge startet målingene i 2003.

For Follo har også antallet solgte i årets august i forhold til fjoråret gått noe ned, dvs 6,3%. For Østfold er det motsatt, der økte antallet med 7,5% i forhold til august i fjor. For Oslo var det en økning på 2,5%. Hittil i år sett mot samme periode i fjor er det en økning på 6% for Østfold, og en liten nedgang på 1% for Follo.  For hele landet gikk antallet opp med 2,9 hittil i år, men økningen i Oslo var på hele 7,6% denne perioden mot samme tid i fjor.

Nye bruktboliger lagt ut for salg

Det har i mange måneder nå vært et stort utbud av boliger for salg i markedet, og det legges fortsatt ut et høyt antall i hele landet. Såpass mange at det faktisk er et rekordhøyt antall lagt ut hittil i år. På landsbasis ble det i august lagt ut marginalt færre boliger i august i år mot samme måned i fjor. Nedgangen var dog kun på 0,4%. Ser vi på tallene lokalt, er utviklingen klart positiv. Nye boliger lagt ut i Follo økte med 4% denne perioden, mens antallet i Østfold faktisk økte med hele 18,1%!

Som nevnt er antallet hittil i år rekordhøyt, og for oss lokalt vises det en økning på 3,6% for Follo, og 11,3% for Østfold. For hele landet totalt var økningen på 5,3%, mens Oslo hadde en økning på 10,2%.

Status og prognoser for boligmarkedet

Omsetningstiden for boliger faller i hele landet, i takt med at aktiviteten har økt etter sommerferien. De regionale trendene ser ut til å vedvare, med små forskjeller mellom de ulike områdene i landet. Den moderate trenden vi har sett for boligprisutviklingen over lengre tid ser også ut til å fortsette. Et sunt og godt tegn for boligmarkedet i Norge.

Neste uke er det kommunevalg, og dette vil helt klart ha betydning for videre utvikling i boligmarkedet. Kommunene er markedsregulatorer, i form av at alle beslutninger som tas innenfor dette området vil virke inn på boligomsetningen. Viktige faktorer her vil være alle kommunebeslutninger som virker inn på hvor, hvor mye, og/eller hva som besluttes. EiendomNorge oppfordrer derfor alle kommunepolitikere om å være sin makt bevisst i disse avgjørelsene.