Østfold med sterkest prisvekst forrige måned!

I et boligmarked hvor prisene i snitt sank med 0,2% for hele landet, hadde Østfold sterkest prisutvikling i desember sammen med Tønsberg med 1,4% stigning. Bra vekst også for Follo, med en stigning på 0,9%.Totalt for 2018 steg boligprisene i Norge med 2,8%. Våre lokale markeder endte ganske nære landssnittet, med en økning på henholdsvis 2,4% for Follo og 3,6% for Østfold.

Nå som tallene for desember er klare, kan vi også se hele 2018 under ett. Året har vært preget av en moderat prisutvikling, stort tilbud av boliger og lengre salgstid når vi ser hele landet totalt.

Boligsalget

I hele landet ble det i desember solgt 1,3% flere boliger enn desember 2017, altså ikke en veldig stor differanse. For vår del, ser vi at det i Østfold er en forskjell på 0%, dvs at det ble solgt nøyaktig like mange boliger her i desember 2018 som samme måned året før. I Follo derimot økte antall solgte boliger i samme periode med hele 28,6%. Til sammenligning ble det solgt 14,9% færre boliger i Oslo. Det var altså store lokale markedsforskjeller.

Ser vi hele 2018 opp mot 2017 er tallene jevnere. I Follo ble det solgt 9,1% flere boliger i 2018, mens det i Østfold (Fredrikstad/Sarpsborg) ble en økning på 5,6%. For hele landet var økningen på 4,9%, som i rene tall betyr at det ble omsatt 90 820 boliger i 2018. Dette er faktisk ny rekord, 2,6% flere enn det som ble solgt i rekordåret 2015!

Veksten i bruktboligsalget har stabilisert seg, selv om utbudet av boliger fortsatt er høyt.

Tilbudet av boliger

I Østfold og Follo ble det i desember lagt ut henholdsvis 10 og 18,1% flere boliger enn samme måned 2017. Tallene for hele landet og også for Oslo var negative, med en nedgang i tilbudet for samme periode på 6,2% og 9,1%.

Antallet boliger lagt ut for salg økte også for hele 2018 mot året før, for både Follo og Østfold. Follo med en økning på 8,4% og Østfold med 5,2%. Landssnittet var på + 1,8%, og rundet med dette over 100.000 nye bruktboliger på markedet, og vi må faktisk tilbake til før finanskrisen for å finne høyere antall.

Salgstiden

Salgstiden har i hele 2018 ligget høyere enn tidligere år, noe som trolig skyldes det høye tilbudet av boliger.

Det tok i snitt 63 dager å selge en bolig i desember, når vi ser landet under ett. Dette er to dager mer enn det tok i desember 2017. Raskest salgstid for desember var det i Oslo, med 36 dager i snitt. Snittiden for Østfold var ikke langt unna, og her tok det 39 dager i snitt. For Follo var det noe tregere, og her var snittet 46 dager.

Prisutviklingen

Som vi var innom innledningsvis hadde Østfold sterkest prisvekst i desember, men som normalt i desember var prisutviklingen negativ i store deler av landet. Landssnittet endte dermed negativt med 0,2%. Svakest prisutvikling med en nedgang på 2,0% finner vi flere steder, nemlig i Trondheim, Ålesund, Bodø og Stavanger. 

Innledningsvis var vi også innom tallene for hele 2018 mot året før. I denne perioden hadde Oslo sterkest vekst med 6,3%, og svakest var Trondheim med - 0,8%.

Ser vi 2018 totalt sett, ender boligprisutviklingen nasjonalt tett på lønnsvekstnivået, noe som er bra for finansiell stabilitet og norsk økonomi generelt.

Det høye tilbudet av bruktboliger vil nok vare utover i 2019, i takt med mange ferdigstilte nybygde boliger. Dette som et resultat av stor aktivitet innen igangsetting av nye boligprosjekter. Dette kombinert med varslet renteøkning fra Norges Bank, forventes fortsatt en moderat prisutvikling i tiden fremover.