Lokal boligprisøkning i februar

Økningen i boligprisene fortsatte i februar. Lokalt betyr dette en stigning nominelt på 0,7% for Østfold, og 0,4% for Follo. Sesongjustert var økningen på 0,2% for Østfold, og 0,0% - altså uendret for Follo. Vi kan dermed si at den sunne trenden i boligmarkedet fortsetter lokalt.

Prisutvikling

Som nevnt er prisutviklingen i vårt lokalmarked innenfor det vi kan kalle et moderat og sunt marked. Boligprisene steg i nesten alle områder av landet sist måned, dvs kun med unntak av Bergen, Kristiansand og Stavanger. Sterkest oppgang var det i Nord-Norge, Midt-Norge og Oslo. 

Sammenligner vi tallene fra vårt område med de som er mest relevante - eksempelvis Oslo, Viken og hele landet, ser vi at utviklingen her hos oss er noe svakere. Dette er nok et sunt tegn, spesielt når vi ser det opp mot det faktum at Østfold (tall for Sarpsborg og Fredrikstad) har hatt relativt sterk økning i lengre tid. Med klare tall betyr dette sesongjustert (at det hensyntas normale sesongvariasjoner i løpet av året) at det i februar var en utvikling for Follo på 0,0% og Østfold 0,2%. Samtidig er tallene for Oslo 0,6%, for Viken m/Oslo 0,4% og Norge 0,5%. Sterkest sesongjustert utvikling i februar hadde Bodø m/Fauske med 1,5%, og den svakeste utviklingen finner vi i Stavanger m/omg. med en nedgang på 1,0%.

I litt lenger perspektiv sett over de siste tolv månedene, ligger vi lokalt ganske så likt som de tre vi nettopp sammenlignet oss med. Follo har da en økning på 2,5% og Østfold på 4,6%. Hele landet under ett ligger midt mellom med 3,6%, Viken m/Oslo har 4,3% og Oslo alene har da en utvikling på 6,0%. Sterkest 12-månedersvekst hadde Oslo med de nevnte 6,0%, svakest var også i denne perioden Stavanger m/omg med 0% - altså uendret.

Prisnivå

Gjennomsnittlig pris pr kvadratmeter var i februar kr 45.176,- i Follo. I Østfold var den kr 30.877,-. Til sammenligning var landssnittet på kr 42.170,-. Ikke overraskende var den på hele kr 73.385,- i Oslo. Medianprisen for en bolig, altså den midterste omsatte prisen når alle omsatte boliger rangeres fra laveste til høyest pris, var kr 4.350.000,- i Follo. Som ventet en del lavere i Østfold, dvs kr 2.753.322,-. For hele Norge var medianprisen kr 3.200.000,-, og i Oslo faktisk "bare" kr 4.215.000,-.

Salgstid

På landsbasis tok det i snitt 65 dager å få solgt sin bolig i februar, som er en nedgang fra 67 dager i januar 2019. Boligsalgene går noe raskere her i distriktet, som vil si et snitt på 54 dager for Follo og 40 dager for Østfold. Viken m/Oslo har samme snitt som Østfold, altså 40 dager, mens Oslo hadde det raskeste markedet i februar med 30 dager i snitt. Stavanger m/omg stod for det tregeste markedet med hele 92 dager i snitt pr boligsalg.

Omsetningstiden holder seg fortsatt relativt stabil, og ligger noe høyere enn i 2018-19. Dette har sin naturlige forklaring i det høye utbudet av boliger i markedet i dag.

Boligomsetninger og utbud

Vi ser en markant økning i antallet boligomsetninger i februar. For vår del betyr det 16,9% økning i Follo, og hele 43,5% økning i Østfold. Dette sett i forhold til februar 2019. Til sammenligning var det noe mer beskjeden økning for Viken m/Oslo med 9,5%, Oslo 4,1% og Norge totalt med 8,9%. Lokalt er det også en markant økning i omsetningene i et tolv måneders perspektiv, med 9,5% for Follo og 19,5% for Østfold. Viken m/Oslo hadde i denne perioden en økning på 3,5%, Oslo 2,3% og hele landet 4,8%.

Denne økningen ser vi også når det gjelder utbudet av boliger i markedet. I februar ble det lagt ut 26,9% flere bruktboliger i markedet i Follo enn samme måned i fjor. For Østfold er økningen enda litt høyere, med 35,2%. For hele landet var økningen på 9,9%. Utviklingen de siste tolv månedene viser en økning i utbudet av bruktboliger på hele 21,2% for Follo og 30% for Østfold. Økningen for hele landet var her på 6,8%

Boligmarkedets tilstand

De nominelle prisene er nå på nasjonalt høyeste nivå siden målingene startet, og prisene i Oslo har sterk oppgang i både januar og februar. Indeksen i Oslo er nå faktisk høyere enn ved toppen i februar 2017.

Veksten i antallet omsetninger fortsatte i februar, og det ble nå satt ny omsetningsrekord for februarmåned isolert sett. Fortsetter denne trenden vil 2020 også bli nok et rekordår etter 2018 og 2019. Den sterke økningen i antallet boligomsetninger viser at det norske boligmarkedet er trygt, effektivt og forutsigbart.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS