Østfold med sterkest 12-mnd vekst - nok en gang!

Den høye aktiviteten i boligmarkedet fortsetter inn i dette nye året, og viser en boligprisvekst på henholdsvis 1% og 2,7% for Follo og Østfold. Sesongjustert blir disse tallene noe lavere, som vil si 0,8% for Østfold og for Follo er det faktisk en tilbakegang på 0,3%. Disse tallene er dog normalt for januar å være.

Boligprisvekst

Når vi ser boligprisene idag mot nivået for ett år siden, er tallene klart positive med en oppgang på 2,2% for Follo og 5,6% for Østfold (målt i Sarpsborg og Fredrikstad). 12-måneders veksten for hele landet er på 3,6%, og til sammenligning er den i Oslo på 5,3%. Østfold har altså nok en gang høyest 12-månedersvekst! Svakest vekst siste 12 måneder har Trondheim med 0,3%.

Det var i januar noe større regionale forskjeller i prisutviklingen enn det har vært de siste månedene av 2018, men dette skyldes nok hovedsakelig en korreksjon fra desember hvor det generelt var et lite salgsvolum. Det bekreftes av at vi kan se kun små forskjeller i prisutviklingen når vi summerer desember og januar. I tillegg kan nevnes at det også er små forskjeller i 12-månedersveksten på tvers av regionene.

TIl sammenligning kan også nevnes at den sterkeste sesongjusterte prisveksten var i januar i Bodø m/Fauske, etterfulgt av Tromsø med 1,6%. Den svakeste veksten var i Romerike med -0,4%, etterfulgt av Follo med -0,3%.

Boligsalg

I januar ble det solgt 7.254 boliger totalt for hele landet. Dette er 7,3% flere enn januar for ett år siden. Faktisk har det aldri blitt solgt så mange boliger i januar noen gang, og det er en markant oppgang for så godt som alle regioner i landet.

Det er en god økning i antallet boligsalg også innenfor vårt markedsområde. I Follo ble det i januar solgt 11,3% flere boliger i år, sammenlignet mot samme måned i fjor. For Østfold sin del, er økningen på hele 20% for samme periode.

Antallet nye bruktboliger lagt ut for salg i januar var 6.938, som faktisk er en økning på 7,9% mot samme måned året før. Veksten i antallet bruktboliger for salg ser ut til å fortsette, spesielt i Oslo og Bergen hvor veksten er henholdsvis 19,4% og 18,5%. På landsbasis er veksten på 7,9%.

Tallene for vårt område viser en økning i Østfold på 8,2%, mens det i Follo var en liten tilbakegang på 2,4%.

Omsetningstid

Trenden fra 2018 fortsetter inn i dette året med høyere omsetningstid. Snittet for landet var i januar 63 dager, som er fem dager mer enn januar året før. Raskest gikk det i Oslo, med et snitt på 37 dager for å få solgt en bolig. Tregest var Stavanger m/omg., hvor det i snitt tok 104 dager.

Østfold lå ikke lenge etter snittet i Oslo, kun seks dager, noe som betyr et snitt på 43 dager. Markedet i Follo var litt tregere i januar, med et snitt på 53 dager.

Vi kan altså konstatere at boligmarkedet fortsetter inn i dette året med samme takt og rytme som fjoråret sluttet. Høy omsetningstid kombinert med høy salgstakt vitner om et velfungerende og balansert boligmarked. Våre erfaringer fra boligmarkedet i Østfold og Akershus syd er helt på linje med statistikken som EiendomNorge her fremstiller.