Oppgang i boligprisene i både Østfold og Follo!

Årets første måned er over, og vi har i dag fått fasiten for hvordan utviklingen i boligmarkedet har startet. Som normalt er det stigning, men med sterkere vekst enn vanlig enkelte steder. Blant disse på Østlandet. Sesongjustert ligger utviklingen siste måned på 1,5% for Follo, og 1,2% for Østfold.

Boligprisvekst

Boligprisveksten vi her ser i vårt lokalmarked, er som sagt relativt sterk. Til sammenligning med Oslo og landet generelt, ligger vi høyere enn begge disse. Veksten i Oslo i januar var 0,4% og for hele landet 0,9%. Sterkest sesongjustert prisutvikling i januar hadde Kristiansand med 3,5% vekst, og den svakeste utviklingen stod Ålesund m/omg for, med 0,3% vekst.

Den nominelle utviklingen, dvs uten og ta hensyn til de vanlige sesongrelaterte svingningene i markedet, gir en enda høyere prisutvikling. For Follo utgjorde den 2,9%,  og for Østfold 3,6% i januar. For Oslo var veksten 1,7%, og for hele landet 3,3%.

Boligprisutviklingen siste 12 månedene viser også en sunn og god vekst i både Østfold og Follo, med henholdsvis 4,8% oppgang for Østfold og 2,9% for Follo. Landssnittet ligger her rundt samme nivå, med 3,2%. Oslo har landets sterkeste 12-mnd vekst med 5,5%, og svakest vekst hadde Stavanger m/omg med 0,1%.

Medianboligen i Østfold koster nå kr. 2.800.000,-, mens den i Follo koster kr. 4.289.634,-. Med medianboligen menes den boligen som havner midt på listen dersom man rangerer alle omsatte boliger etter stigende verdi.

Omsetningstid

For hele landet tok det i snitt 67 dager å selge en bolig i januar. Dette er en nedgang fra 71 måneden før. I Follo tok det litt lenger tid, dvs 70 dager i snitt. For Østfold var snittiden for et boligsalg 59 dager sist måned. Raskest salgstid i landet hadde Oslo med kun 32 dager, og tregest salgstid i snitt hadde Kristiansand med hele 100 dager. Relativt stort spenn i de forskjellige områdene av landet.

Statistikken viser at omsetningstiden er stabil på linje med boligmarkedet i både 2018 og 2019. Dette er helt naturlig med tanke på det store utbudet av boliger for salg vi har hatt i boligmarkedet de siste årene.

Boligsalg

I januar ble det solgt 1,6% flere boliger i Østfold enn samme måned i fjor, og i Follo ble det solgt hele 4,1% flere. For hele landet var tallet 1,7% flere i denne perioden, og til sammenligning var veksten på 1,1% for Oslo. Vi pleier også å se på veksten hittil i år, men så lenge vi kun har unnagjort én måned er tallene helt tilsvarende de vi allerede har beskrevet. Det kan nevnes at det for hele landet ble omsatt 7.375 boliger i januar.

Utbud av boliger

Det ble lagt ut totalt 7.209 boliger for salg i januar i Norge, altså noen færre enn antallet solgte. Det utgjør 3,9% flere boliger lagt ut i markedet enn januar 2019. Her er veksten betydelig større i vårt område, noe som vil si en økning på 16,4% for Follo og hele 23,8% for Østfold. Til sammenligning var veksten kun 2,6% for Oslo.

Veksten i antallet både solgte og nye boliger lagt ut i markedet har vedvart etter rekordårene 2018 og 2019, og ser ut til å vedvare fortsatt. Dette tyder på god balanse i markedet, som også oppleves trygt for forbrukerne.

Merk: Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS

* Betegnelsen "Østfold" er basert på tallene for Sarpsborg og Fredrikstad.