Rekordomsetning av boliger i juli!

Til tross for både ferietid og Koronarestriksjoner ble det omsatt rekordmange boliger i distriktet vårt i juli! I Follo ble det solgt over 85% flere i juli i år i forhold til samme måned i fjor. I Østfold var økningen i tilsvarende måned over 68%, og for hele landet 23,5%. Omsetningsfallet i kjølvannet av koronautbruddet i våres er mer enn hentet inn igjen.

Boligprisutviklingen

Rekordmange nordmenn har brukt sommeren til å handle bolig, derfor ser vi nasjonalt både prisoppgang og rekordomsetning i juli. Vi burde kanskje startet artikkelen med motsatt fortegn, dvs "På grunn av ferietid og koronarestriksjoner ble det omsatt rekordmange boliger...". Fordi noe av grunnen kan nok også være at folk har hatt bedre tid og mulighet til boligjakt, pga ferieavvikling og mindre reising.

Lokalt fikk vi altså som sagt rekordomsetning i juli, men med tanke på prisutvikling ble det for Follo en ørliten prisnedgang på 0,5% denne måneden, sesongjustert kun på -0,2%. (Sesongjustert vekst hensyntar de normale sesongvariasjonene som vanligvis påvirker boligmarkedet.) Østfold hadde derimot en positiv boligprisvekst på 0,8%, sesongjustert 2,0%. Nasjonalt var prisveksten i boligmarkedet på 0,4%, sesongkorrigert 0,9%, mens den til sammenligning i Oslo var nominelt 0,6%, og sesongjustert -0,1%. 

Sterkest sesongjustert boligprisvekst i juli hadde Kristiansand, Tønsberg m/Færder og Porsgrunn/Skien, alle med en vekst på 2,4%. Svakeste distrikt i juli finner vi denne måneden i vårt eget markedsområde, nemlig Follo med som nevnt tidligere en sesongjustert prisnedgang på 0,2%.

Ser vi på prisutviklingen siste året, altså siste tolv månedene, ligger boligprisene på landsbasis 5% høyere i dag enn for ett år siden. Prisutviklingen er noe lavere for Follo i denne perioden, dvs 3,5%. For Østfold (alle tall målt fra Sarpsborg og Fredrikstad) er boligprisveksten høyere enn hele landet under ett, med 7,4%. Oslo ligger her noe over landssnittet, med 5,6% økning.

Det var Hamar m/Stange som hadde sterkest 12-måneders vekst med 8,3%, og svakest vekst denne perioden hadde Stavanger m/omg også på plussiden med 2%. Prisene har utviklet seg sterkt nasjonalt og i de fleste områdene av landet, men i sentrale områder på Østlandet samt Bergen var prisutviklingen noe mer moderat enn ventet sist måned.

Trolig er mye av stimulansen av null-renten allerede priset inn i boligmarkedet, og det er forventet mer moderat prisutvikling fremover. Noe som også er normalt for 2. halvår.

Salgstid

I juli tok det i snitt 67 dager å selge en bolig i Norge, noe som er en god økning fra måneden før når landssnittet var 50 dager. Raskest salgstid hadde Oslo hvor snittet var på under halve tiden av hele landet, dvs 33 dager. Tregest i landet denne perioden var Stavanger m/omg med et snitt på hele 101 dager.

Lokalt hos oss var snittet relativt høyt denne måneden, med 59 dager for både Follo og Østfold. Dette er likevel greit under landssnittet, men noe over snittet for hele fylket inkludert Oslo, som hadde et snitt på 44 dager. Snittet for salgstiden i år ligger altså noe høyere enn tidligere år, men er forholdsvis stabil. Stigningen i salgstid i juli tyder dog på at det er mange boliger som har ligget lenge til salgs, som har blitt solgt i juli.

Boligsalg og boliger lagt ut for salg

Vi har allerede skrevet at det var rekordomsetning av boliger i juli i år, noe tallene markant viser både for solgte boliger og antallet nye bruktboliger lagt ut for salg. Det ble totalt solgt 44,7% flere boliger i årets juli enn samme måned i fjor. Ganske voldsomme tall, men disse tallene er faktisk enda høyere lokalt for vårt område! I Østfold er det solgt 68,4% flere boliger sist måned enn juli 2019. For Follo er økningen på hele 85,5%. Solig økning også i Oslo med 37,7% og Viken m/Oslo med 42%. 

Hittil i år sett i forhold til samme periode i fjor ser vi at økningen er lavere. Lokalt hadde Østfold en økning på 8,9% denne perioden, mens Follo sin økning var på 7,5%. Begge disse er høyere enn landssnittet, som var på 2,3%. Oslo hadde faktisk en nedgang på 1,9% denne perioden. Men akkumulert har det faktisk aldri vært solgt så mange boliger ved utgangen av en juli-måned som hittil i år.

I juli var det som nevnt også markant økning i antallet nye bruktboliger på markedet. For vår del kommer dette godt til syne i Follo hvor antallet mer enn doblet seg i forhold til fjorårets juli. En økning på hele 107%! Voldsom økning også i Østfold med 80,5%. Snittet for hele landet var på 46,1%, og for Oslo 13,5%.

Tallene for nye bruktboliger lagt ut for salg hittil i år er mer beskjedne. En svak økning lokalt hos oss, med 1,3% i Follo og 1,0% i Østfold. Til sammenligning er tallene negative for både Oslo og hele landet, med henholdsvis nedgang på 2% for førstnevnte og ned 1,9% for hele landet under ett.

Konklusjon

Utviklingen i boligmarkedet de siste månedene har vært svært sterk, juli intet unntak. Men juli ble nok som nevnt noe svakere enn ventet prismessig, spesielt i Oslo-området og Bergen. Dette er godt nytt fordi det allerede høyt-prisede boligmarkedet spesielt her på sentrale Østlandet ikke trenger ytterligere sterk prisvekst men heller økt tilbud av nye boliger.

Renten er selve atomknappen i boligmarkedet, og effekten av null-renten er antageligvis allerede tatt ut. Eiendom Norge har en forventning om at prisveksten blir mer moderat fremover, og at den svake utviklingen i norsk og internasjonal økonomi nå fremover vil få større betydning for boligmarkedet.

Når dette er sagt, er det også sannsynlig at husholdningenes økonomi/konsum i større grad rettes mot egen bolig, da koronaen fortsatt er i tidlig fase. Og hjemmet ansees som en trygg havn mot koronaen.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS