Sterk prisvekst i Østfold!

De siste 12 månedene hadde Østfold sterkest prisvekst i landet, med 5,2% stigning i bruktboligprisene. Utviklingen i Follo er i denne perioden noe svakere med 1,9% stigning. Det er likevel gode og positive tall, som nok en gang bekrefter at boligmarkedet i vårt område er stabilt, sunt og velfungerende.

Prisutvikling

For å se tallene ovenfor i perspektiv, kan det nevnes at boligprisutviklingen i Oslo samme periode viser en økning på 3,4%. For hele landet totalt sett var økningen på 2,6%. Det området i landet som hadde svakest vekst siste tolv måneder, var Bergen med en svak økning på 0,3%.

Når vi tar for oss utviklingen i juni i år sett i forhold til juni i fjor, er det Oslo og Ålesund m/omegn som har sterkest vekst med 1,3% justert for sesongvariasjoner. Med utvikling justert for sesongvariasjoner, mener vi at det er tatt hensyn til hvordan prisene naturlig varierer i ulike deler av året. Svakest justert prisutvikling hadde Bergen med 0,0%, altså ingen endring. I Follo var justert utvikling på 0,7%, og i Østfold var den 0,5%. Begge tett på landssnittet som var 0,6% (Nominelt/ujustert sank prisene med 0,2%). Bruktboligprisene er nå på landsbasis 2,6% høyere enn for ett år siden.

Salgstid

Juni bekrefter trenden vi har sett i bruktboligmarkedet i flere måneder nå, nemlig at det tar lenger tid å selge på grunn av det høye antallet boliger som ligger ute for salg. Sist måned, altså juni, var snittiden for å selge en bolig i hele landet på 42 dager. Dette er fire dager mer enn samme måned i fjor. Både Follo og Østfold har et raskere snittmarked enn landet totalt sett. Snittiden i Follo var på 33 dager, og i Østfold to det i snitt 28 dager å få solgt en bruktbolig. Raskest i landet var for øvrig Bodø/Fauske med et snitt på 19 dager, og det tregeste markedet var Kristiansand  med hele 62 dager.

Solgte boliger

Det ble i juni i år solgt 6,0% færre boliger enn juni 2018, som peker på noe lavere aktivitet i bruktboligmarkedet i år. Men, samtidig ser vi at den høye aktiviteten i flere av de tidligere månedene i år, har resultert i et rekordhøyt antall solgte bruktboliger første halvår i år.

I Follo er nedgangen i antall solgte boliger enda høyere, dvs 11,4% i forhold til juni i fjor. I Østfold derimot har det faktisk vært en økning i antall solgte, med 2,8%. Til sammenligning hadde Oslo en nedgang på 3,9% i samme periode.

Som nevnt er tallene jevnt over positive når vi ser første halvår under ett. Follo har da en økning på 1,6% i forhold til første halvår i fjor. Østfold har en økning på 4,1%. Landssnittet var opp 3,8%, mens Oslo faktisk hadde en økning på hele 8%.

Nye boliger for salg

Nedgangen i antall solgte boliger forrige måned, henger sammen med utviklingen i antall nye bruktboliger lagt ut for salg. Vi ser en nedgang på over 10 prosent i antall nye bruktboliger lagt ut på markedet på landsbasis i juni. Tilnærmet samme nedgang finner vi i Follo, med 11,4%, samt også Oslo med 11%. I Østfold var ikke nedgangen like stor, og vi ser her at nedgangen kun er på 2,6%.

Men samme trend som vi ser i antall solgte første halvår, gjelder også i antallet nye bruktboliger lagt ut for salg. Så langt i 2019 er det lagt ut 4,8% flere boliger enn samme periode i fjor. Tallene for vårt marked viser at Follo her hadde en økning på 2,6%, og Østfold en økning på 8,8%. Økningen i Oslo var til sammenligning på hele 11,8%.

Statistikken  viser at det er lagt ut færre boliger i juni i år, enn begge foregående år. Likevel ser vi at det er lagt ut for salg et rekordhøyt antall boliger hittil første halvår i år.

Boligmarkedets status

Vi ser en fortsatt stabil og god utvikling i det norske boligmarkedet. Det er fortsatt mange boliger å velge i for de som er på boligjakt, men det er også mange kjøpere i markedet. Trenden vi har sett de seneste månedene med mindre regionale forskjeller, fortsetter også i juni. For tiden er det moderat positiv 12-månedersvekst i hele landet.

Vårt marked, Follo og Østfold, ligger godt innenfor det vi kan godta med stabil, sunn og velfungerende boligprisutvikling. Det er ingen indikasjon pr dags dato som tyder på endringer i dette.