Sterk 12-måneders vekst i Østfold!

Nok en gang ligger i Østfold i toppen når det gjelder prisvekst de siste tolv månedene. Faktisk sterkest vekst i landet med 4,9%. I samme periode har Follo 0,1% vekst. Siste måned, dvs mai, hadde Østfold en boligprisvekst på 2%, sesongjustert 1,3%. Follo hadde derimot en nedgang på 0,3%, sesongjustert var nedgangen på 0,1%.

Boligprisutviklingen

Som nevnt topper Østfold listen med sterkest prisvekst på bruktboliger siste året/12 måneder, med en vekst på 4,9%. Landssnittet ligger her noe lavere, som vil si 1,8%. For Oslo var prisveksten i denne perioden på 2,1%, som altså er noe høyere enn for landet generelt. Svakest 12-måneders vekst hadde Trondheim, med en nedgang på 0,8%.

Prisveksten for siste måned, altså mai, blir regnet både nominelt som betyr ren prisendring uten og ta hensyn til naturlige sesongvariasjoner, og sesongjustert hvor man da tar hensyn til de variasjoner som naturlig påvirker markedet i deler av året. Den nominelle veksten for landet vårt var i mai opp 0,7%. Sesongjustert var veksten 0,5%. Lokalt hos oss var prisutviklingen som nevnt nominelt opp 2,0% i Østfold, og ned 0,3% i Follo. Mens den sesongjustert var opp 1,3% i Østfold, og ned 0,1% i Follo.

Den sterkeste sesongjusterte prisutviklingen for mai finner vi i Tønsberg m/Færder med en oppgang på 1%. Svakest sesongjusterte prisutvikling finner vi i Asker/Bærum, Follo, Romerike og Trondheim hvor alle har en nedgang på 0,1%. I mai skilte det sentrale Østlandsområde seg ut med noe svakere prisutvikling enn de fleste andre områder i Norge.

Boligprisene er nå altså 1,8% høyere enn for ett år siden, og vi ser at den moderate prisutviklingen som har preget markedet det siste drøye året, fortsetter i mai.

Boligsalg og nye bruktboliger på markedet

I Follo ble det i mai solgt 0,8% flere boliger enn samme måned i fjor. I Østfold (dvs Fredrikstad og Sarpsborg som her blir målt) ble det derimot solgt 2,5% færre boliger i samme periode. Begge disse tallene innenfor vårt område er betydelig lavere enn både landssnittet og de fleste andre områder av landet. Landssnittet utgjorde en økning på 7,7% for mai i år i forhold til i fjor. Til sammenligning var økningen på hele 18% i Oslo.

Måler vi salget hittil i år i forhold til samme periode i fjor, er tallene noe annerledes. Follo har da en økning på 5,5%, og Østfold en økning på 4,4%. Landssnittet er opp 11%, og i Oslo økte antall solgte med 6,6%.

I Norge ble det i mai lagt ut 11,8% flere boliger for salg enn samme måned i fjor. Relativt høy økning i utbudet av nye bruktboliger, ser vi i mai at er felles for de fleste områder i landet. I Follo var økningen på 9,5%, og i Østfold var den faktisk så høy som 27,4%. Også i Oslo ser vi en ekstra høy økning, dvs at det her ble lagt ut 25,1% flere boliger i mai `19 i forhold til mai `18.

Hittil i år er det lagt ut 11% flere boliger i Østfold mot samme periode i fjor, mens det i Follo er en økning på 5,1% Landssnittet i denne perioden viser en økning på 8,6%, og i Oslo økte det med hele 17,6%.

Tallene viser at økningen både i antallet solgte boliger og nye bruktboliger lagt ut for salg er rekordhøyt. I tillegg er det solgt vesentlig flere boliger i forhold til samme periode i 2018, som faktisk også var et rekordår.

Omsetningstid

Salgstiden så langt i år er noe høyere enn vi har sett de siste årene, men de aller fleste steder går det likevel raskt. I forhold til landssnittet på 45 dager pr bolig, går det relativt raskt i hele vårt markedsområde. I Follo tok det i mai 34 dager pr salg. I Østfold gikk omsetningen enda raskere, med 27 dager i snitt. Landsnittet på 45 dager er fire dager mer enn mai 2018. Omsetningen i Oslo var kun to dager raskere i snitt enn i Østfold, dvs 25 dager. 

Raskest omsetning i mai var det i Bodø m/Fauske med kun 20 dager i snittid pr bolig. Tregest var omsetningstiden i Stavanger med et snitt på 67 dager.

Mai og juni er normalt sett travle måneder for boligsalg, altså ekstra høy aktivitet i markedet. Men til tross for stort utbud av boliger har markedet klart å ta det unna uten at det har påvirket omsetningstid eller prisutvikling i forhold til den moderate utviklingen som har vært trenden nå det siste året. 

Boligmarkedet fremover

Det forventes stor aktivitet fremover, i kombinasjon med moderat prisutviling som sannsynligvis fortsetter i juni og frem til fellesferien starter. Boligmarkedet er i god balanse, og det er positivt at den stabile utviklingen fra 2018 har fortsatt utover i inneværende år. Dette skaper stabilitet og forutsigbarhet både for de som skal kjøpe/selge bolig, bankene og myndighetene.

Erfaringen med boligprisstatistikken viser at vårt markedsområde i all hovedsak ligger stabilt uten de store svingningene. Samt at vi fortsatt bør se et sunt og godt boligmarked på kort sikt frem mot ferietiden, og også utover høsten. Selvfølgelig dersom ikke noe ekstraordinært skjer.