Østfold med stabil og sterk prisvekst, tross nasjonalt boligprisfall!

For første gang på syv år falt boligprisene i en mars måned. Det var nedgang i boligprisene forrige måned i hele landet, men Østfold er det området hvor nedgangen er svakest. Østfolds sterke boligprisvekst gjelder også i perioden for de siste 12 månedene, der vi også har landets sterkeste vekst.

Prisutvikling

I en tid hvor det meste har blitt snudd opp ned, har Korona-utbruddet også selvfølgelig påvirket boligmarkedet både med tanke på prisnivå og når det gjelder transaksjonsvolum. På landsbasis sank boligprisene med 1,4%, både nominelt og sesongjustert. Men likevel er pris- og volumfallet mindre enn forventet, utifra de tiltakene som er iverksatt. Prisutviklingen siste 12 måneder er fortsatt på plussiden, noe som på landsbasis betyr en økning på 1,5% siden mars 2019.

Lokalt kan vi se at Østfold (her regnet som snitt av Fredrikstad og Sarpsborg) som nevnt har en sterk boligprisvekst, selv om den gikk ned i mars måned også her. Nedgangen var dog kun på 0,3% som altså er landets sterkeste sesongjusterte prisutvikling for mars. For Follo var prisveksten for mars -1,6% sesongjustert, forholdsvis likt Oslo som hadde -1,5% sist måned. Svakest sesongjustert boligprisvekst hadde Romerike med en nedgang på 1,9%.

Sett i et litt lengre perspektiv, dvs siste tolv månedene, er det som også nevnt Østfold som hadde sterkest boligprisutvikling med en økning på 4,3% denne perioden. Follo hadde da en ørliten tilbakegang på 0,7%, mens Oslo til sammenligning hadde 2,9% økning. Landssnittet lå på 1,5%, mens landets svakeste prisvekst finner vi i Stavanger m/omg. med en nedgang på 2,8%.

Prisnivå

For mars lå kvadratmeterprisen for en bolig i Østfold på kr 31.233,-, og for i Follo på kr 45.588,-. Til sammenligning var snittet for hele landet kr 42.319,-, og i Oslo hele kr 73.488,-.

Ser vi på medianprisen for mars (som er den midterste omsatte boligen dersom man rangerer alle omsatte boliger fra laveste til høyeste pris), ligger denne i Østfold på kr 2.776.569,-. I Follo var medianprisen i mars kr 4.289.634,-. I Oslo var den kr 4.172.630,-, mens den for hele landet var kr 3.200.000,-.

Salgstid

Vi kan ikke se at Korona-utbruddet har hatt noen umiddelbar påvirkning på salgtiden for brukte boliger i mars. Gjennomsnittstiden pr salg for hele Norge var i mars på 51 dager, noe som er en nedgang fra måneden før, hvor snittet var på 65 dager. Østfold hadde i mars et snitt på 43 dager pr solgte bolig, og for  Follo var snittet ti dager raskere, med kun 33 pr salg.

Raskest salgstid hadde Oslo med kun 20 dager pr salg, og tregest salgstid hadde Ålesund m/omg med et snitt på 96 dager.

Solgte boliger

Som nevnt ovenfor har Korona-utbruddet også påvirket transaksjonsvolumet. Dette var da med på å føre til at det i mars i år ble solgt 14,6% færre boliger på landsbasis, målt mot samme måned i fjor. Lokalt i vårt markedsområde er fasiten en omsetningsnedgang forrige måned på 11,6% for Follo, men faktisk en økning i antallet solgte boliger på hele 8,7% for Østfold i mars i år. Oslo hadde her en nedgang på 9,6%.

Når perspektivet er årets tre første måneder, altså hittil i år, finner vi en økning i antallet omsatte boliger både i Follo og Østfold. Økningen var henholdsvis på 2,2%, og på hele 16% for Østfold. En mindre nedgang finner vi både i Oslo med -2,2%, og for hele landet med -2,4% i samme periode.

Lagt ut for salg

Også her ser vi effekten av Korona-utbruddet. Tallene for utviklingen er ikke så ulike de som gjelder for solgte boliger. Lokalt var det nedgang i antallet nye bruktboliger både for Follo og Østfold i årets mars mot fjorårets. Follo hadde en nedgang på 18,1%, mens Østfolds nedgang var på 6,8%. I Oslo ble det lagt ut 14,8% færre boliger, og for hele landet gikk antallet ned 14,4%.

Hittil i år mot samme periode i fjor har antallet nye boliger for salg økt i både Follo og Østfold. En økning på 3,1% for Follo, og 14,8% for Østfold. I Oslo var det nedgang på nye bruktboliger lagt ut de tre første månedene på 3,5% mot samme periode i fjor. Det samme for hele landet under ett, en nedgang på 2,5% første kvartal i år mot første kvartal 2019.

Forventet utvikling

De spesielle tidene vi er inne i, gjør det svært vanskelig å spå utviklingen fremover. Det forventes stabilisert transaksjonsvolum fremover, gitt at ikke noen uforutsette faktorer spiller inn. Normalt sett går boligmarkedet i dvale inn mot påsken, men i skrivende stund er det planlagt mange visninger i løpet av påsketiden, og det forventes god aktivitet.

Korona-utbruddet sprer som kjent usikkerhet både i norsk og internasjonal økonomi, og i tillegg ser vi et markant fall i oljeprisen. Spørsmålet er derfor hvor stor innvirkning dette vil ha på boligmarkedet fremover. Eiendom Norge mener at det nå er svært viktig at myndighetene bruker alle mulige verktøy til rådighet for å holde boligmarkedet mest mulig stabilt fremover. De støtter de tiltakene som er gjort, men mener at det fortsatt er rom for flere tiltak. Spesielt en ordning med statlig garanti for mellomfinansiering fra bankene, og en enda større innsats for heldigital bolighandel.

Kilde: Eiendom Norge, månedsrapport mars 2020 utarbeidet av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi. AS.