Follo med størst boligprisvekst i november!

Vi er nå inne i årets siste måned, og tallene for boligprisutviklngen pr november er klare. Landets største prisvekst i november finner vi altså i Follo med en stigning på 0,8%!

Follo troner på topp sammen med Tønsberg m/Færder, med en prisvekst på 0,8% som er sesongjustert. Dvs at den er korrigert for årets naturlige og vanlige sesongvariasjoner. Follo grenser jo både til Oslo og Østfold, og vi ser at begge disse områdene har en vekst i november som ligger tett opptil Follo, med 0,6% for Oslo og 0,5% for Østfold. Landssnittet ligger på 0,2%

Det er også positiv vekst for Follo, når det gjelder utviklingen de siste 12 månedene. Ved utgangen av november ser vi en vekst på 2,6% denne perioden. Dette er noe under landssnittet som er 3,1%, mens både Oslo og Østfold her hadde en høyere vekst, som vil si 4,8% for Oslo sin del, og 6,3% for Østfold. Forøvrig kan sies at Østfold i denne perioden hadde landets største vekst i boligprisene.

Omsetningstiden per bolig i snitt, lå for Follo i november på 52 dager, som er en dag raskere enn landssnittet. Til sammenligning var snittet i Østfold på 41 dager, og Oslo var raskest i landet med 27 dager. Det kan også nevnes at omsetningstiden i en lengre periode har vært relativt stabil, men at omsetningstiden i snitt har ligget høyere i år enn tidligere. Dette kan enkelt forklares med at det i inneværende år har vært et stort utbud av boliger i markedet.

Den ferske statistikken viser også at det i november ble solgt færre boliger i Follo enn samme måned i fjor. Faktisk en tilbakegang på hele 16,5%. Tilbakegangen denne måneden kan også ses i mange andre områder i landet, så det er ikke spesielt for Follo. Oslo er det klareste unntaket, hvor det var 3,9% vekst. Ser vi på utviklingen i salget så langt i år, mot samme periode i fjor, er det tilnærmet uendret med kun 0,2% tilbakegang for Follo.

Tallene for nye bruktboliger lagt ut for salg er relativt like som salgstallene, for Follo sin del. Antallet nye bruktboliger lagt ut i november i Follo gikk tilbake med 15,2%, mens antallet så langt i år har en liten nedgang på 0,5% mot samme periode i 2018.

2018 og 2019 har generelt vært preget og kjennetegnet av moderat prisutvikling, stor aktivitet og små regionale forskjeller. Dette ventes å fortsette i 2020.