Sterk årsvekst for Østfold - sterk månedsvekst for Follo!

Vi er nå inne i årets siste måned, og tallene for november er klare. De viser at landets sterkeste prisutviklingsvekst de siste 12 månedene, innehas av Østfold med hele 6,3% vekst. Follo troner på toppen for sterkest sesongkorrigert prisutvikling for november, med 0,8% økning.

Prisvekst

Som tidligere spådd, er det fortsatt moderat prisutvikling som preger boligmarkedet. Utviklingen så langt i år ligger ganske så tett på de prognosene som EiendomNorge tidligere har spådd, om en oppgang på 3% for hele landet i år. Ved utgangen av november ligger boligprisene 3,1% høyere enn for ett år siden. Vi kan likevel påstå at markedet her i vårt nedslagsfelt preges av en utvikling som er noe sterkere enn rent moderat. Som nevnt topper Østfold (her målt i Sarpsborg og Fredrikstad) listen over de stedene i landet med størst 12-måneders vekst, noe Østfold har gjort mange ganger det siste drøye året. Follo har nok ligget mer moderat i utviklingen, men har altså størst boligprisutvikling siste måned, altså november, med 0,8%.

Østfold ligger ikke langt bak når det kommer til forrige måned isolert sett heller, boligprisutviklingen var da på 0,5%. Til sammenligning var den i Oslo 0,6%, og for hele landet 0,2%. Tønsberg m/Færder hadde like sterk utvikling som Follo, med 0,8%, mens landets svakeste utvikling denne måneden finner vi i Stavanger m/omg, med en nedgang på 0,8%.

Presset i boligmarkedet i Østfold har altså vært synlig en god periode nå, i form av en rekke måneder med sterkest 12-måneders vekst. For å sette dette i perspektiv, kan vi nevne at veksten i denne perioden i Oslo var noe lavere, dvs 4,8%. Landssnittet var på 3,1%, og Follo hadde en vekst på 2,6%. Stavanger hadde også her svakest vekst, med en nedgang på 2,6%.

Boligmarkedet har nå i nesten to år vært preget av moderat vekst, noe som er den lengste sammenhengende perioden med moderat prisutvikling i Norge.

Salgstid

For hele landet tok det i snitt 53 dager å få solgt en bolig i november, noe som er en økning på seks dager fra måneden før da snittet var på 47 dager. Med tanke på vårt marked, var markedet raskere enn landssnittet både for Østfold og Follo. Sistnevnte kom så vidt under landssnittet med 52 dager, mens Østfolds snitt var en del lavere med 41 dager. Det var likevel betydelig høyere enn Oslo, som hadde et snitt på kun 27 dager, som også var landets raskeste. Tregest i november var Stavanger m/omg, med et snitt på hele 89 dager.

Omsetningstiden er stabil, og i snitt har omsetningstiden ligget høyere i år enn tidligere år. Dette kan dog enkelt forklares med det store utbudet av boliger vi har hatt det siste året.

Boligsalg

I november ble det i Norge solgt 7.154 boliger, noe som er 2,3% færre enn samme måned året før. Nedgang i antall solgte enheter finner vi også i både Østfold og Follo, hvor sistnevnte hadde størst nedgang med 16,5%, og Østfold med 8,3%. Oslo hadde faktisk økning med 3,9%. 

Tallene er litt annerledes når vi ser på boligsalgene så langt i år, altså ut november. Her er det jevnt over økning, og for hele landet er økningen på 2,7%. I Østfold er det solgt 2,8% flere boliger hittil i år, i forhold til samme periode i fjor. I Follo er det nesten uendret, med en nedgang på kun 0,2% denne perioden. Til sammenligning var det i Oslo solgt hele 7,2% flere boliger ved utgangen av november enn samme tid i fjor.

Bruktboliger lagt ut for salg

Det ble i hele landet lagt ut 6.752 nye bruktboliger for salg i november. Dette er 2,6% færre enn tallet for november året før. Også i vårt markedsområde er dette gjeldende. I årets november ble det lagt ut 2,3% færre boliger i Østfold, og 15,2% færre i Follo. Ser vi mot Oslo er trenden også motsatt på dette området, og det var her en økning på 3,4% i antallet nye bruktboliger i markedet i årets november mot fjorårets.

Så langt i 2019 er det lagt ut 2,5% flere boliger i Norge sammenlignet med samme periode i 2018. For Follo ser vi her en svak tilbakegang på 0,5%, men i Østfold er det en vekst på 6,5%. Noe som faktisk nesten er på nivå med veksten i Oslo, som i denne perioden var på 7,3%.

Veksten i både solgte boliger og nye bruktboliger lagt ut for salg, avtok noe i november. Til tross for dette er nivåene historisk høye, og akkumulert for året har det aldri vært omsatt så mange boliger ved utgangen av november. Målt i antall omsetninger vil 2019 bli et nytt rekordår.

Både 2018 og 2019 har vært preget og kjennetegnet av moderat prisutvikling, stor aktivitet og små regionale forskjeller, og dette ventes å fortsette også inn i 2020.