Fortsatt moderat boligprisutvikling!

Den moderate veksten i boligmarkedet fortsetter, men vi ser at Østfold fortsatt kan vise til en god 12-måneders prisvekst og relativt rask salgstid i september. Boligmarkedet i Follo viser dog en noe lavere vekst siste tolv måneder, og en høyere salgstid i snitt. Sesongjustert var boligprisutviklingen for september i Follo opp 0,7%, og for Østfold en nedgang på 0,1%. På landsbasis en oppgang på 0,2%.

Boligprisutviklingen

Som nevnt hadde vi en forsiktig boligprisutvikling både i Follo og Østfold i september. Til sammeligning hadde Oslo en sesongjustert oppgang på 0,7%, dvs lik som Follo. Dette er ganske likt landssnittet hvor det var sesongjustert oppgang på 0,2%. "Sesongjustert" vil si at det i tallene tas hensyn til de normale sesongsvingningene som er naturlig i boligmarkedet i løpet av et år.

Den sterkeste sesongjusterte prisveksten for september, var det Asker/Bærum og Romerike med en oppgang på 0,9% som hadde. Den svakeste finner vi i Stavanger m/omegn., som hadde en nedgang på 0,5%. Som vi ser av tallene var det jevnt over moderat i hele landet.

Løfter vi blikket og ser utviklingen over de siste tolv månedene, ser vi at veksten har et snitt på 2,6% for hele landet. Follo ligger her noe under dette, med sine 2,0%. For Østfold er det høyere, med 4,2%, som er tett opptil Oslo som har hatt en boligprisutvikling på 4,7% siste tolv måneder. Dette er også faktisk landets sterkeste tolv-måneders vekst. Den svakeste finner vi, akkurat som for september isolert sett, i Stavanger m/omegn. Der har det vært en nedgang på 0,7% siste tolv måneder.

Salgstid

Vi har i lengre tid hatt et boligmarked preget av moderat vekst, og de siste månedene har vært preget av en høyere omsetningshastighet enn tidligere år. Dette har vært helt naturlig fordi vi samtidig har hatt et stort utbud av boliger i markedet. Slik har situasjonen vært på landsbasis, men også for oss som holder til i Østfold og Akershus syd. 

Likevel kan vi ut fra statistikken se at boligmarkedet har vært litt forskjellig for disse to områdene hvor vi holder til. Østfold har hatt, slik vi også ser for den ferskeste septemberstatistikken, en raskere omsetningstid og høyere tolv-månedersvekst enn Akershus syd/Follo.

Som sagt har omsetningstiden vært forholdsvis høy i år, men faller nå i takt med aktiviteten i boligmarkedet, som normalt sett er stor nå på høsten. Omsetningstiden var i snitt for hele landet 47 dager i september, som er fire dager mer enn samme måned i fjor. For vår del ser vi at omsetningstiden i Follo var noe raskere, med 43 dager i snitt. Østfold (målt i Sarpsborg og Fredrikstad) hadde et snitt på 29 dager, som faktisk bare er tre dager mer enn landets raskeste salgstid, som i september var i Oslo og Drammen m/omegn. som da altså hadde et snitt på 26 dager. Tregest salgstid sist måned hadde Ålesund m/omegn., hvor det tok 76 dager i snitt å få solgt boligen.

Utbudet av bruktboliger

Veksten av nye bruktboliger lagt ut for salg avtok noe i september, men likevel er tallene såpass høye at det så langt i år er rekordmange nye boliger lagt ut for salg i hele landet. Dette betyr at antallet lagt ut i september var 2,8% lavere enn samme måned i fjor, men hittil i år har antallet økt med 3,0%.

Denne tendensen ser vi også lokalt hos oss. I Follo ble det faktisk lagt ut for salg 12,4% færre boliger forrige måned, enn tilsvarende i fjor. Hittil i år er tallet allikevel positivt, som vil si at det er lagt ut 1,6% flere boliger så langt i år. For Østfold var det kun en svak oppgang i nye bruktboliger for september, på 0,3%. Hittil i år er veksten på hele 9,8%. Noe som faktisk er høyere enn tilfellet i Oslo, hvor veksten er 8,5 % hittil i år mot fjoråret.

Salget av bruktboliger

For Follo viser statistikken at boligsalget var veldig bra i september. Hele 10,3% økning i forhold til fjorårets september. Så og si likt som Oslo hvor økningen var 10,5%. For Østfold var den faktisk helt lik som i fjor, altså 0,0%! For landet sett under ett, ble det solgt 4,1% flere boliger i årets september enn i fjor. Her er det verdt å nevne at det kun er tilbake til 2014 at det er solgt flere boliger i september-måned enn i år (i løpet av den tiden EiendomNorge har ført statistikk).

Hittil i år viser også statistikken at det i år selges et stort volum bruktboliger. Follo har en svak økning på 0,8% denne perioden, mens Østfold har en økning på 5,2%. Landssnittet ligger nesten midt mellom her, med en økning på 3,3%. Til sammenligning er økningen i Oslo på 8,2%. Vi kan i den forbindelse konkludere med at det akkumulert aldri har vært solgt flere boliger i Norge ved utgangen av september.

Boligmarkedets status og prognoser

Vi er nå inne i den lengste sammenhengende perioden med moderat vekst, i boligprisutviklingens historie. Dette er godt nytt for både norsk økonomi, norske boligeiere og ikke minst førstegangskjøperne i boligmarkedet.

De siste fem årene ar vi sett store regionale forskjeller i boligprisutviklingen i landet vårt. Som eksempler kan nevnes at i denne perioden har Oslo en vekst på hele 45%, Trondheim 15%, Bergen 11% og Stavanger kun 9%. Gjennom 2018 og 2019 har derimot de regionale forskjellene i boligprisutviklingen blitt langt mindre, og hele det norske boligmarkedet er nå preget av moderat prisvekst og stor aktivitet. EiendomNorge mener derfor at denne utviklingen tilsier at dagens boliglånsforskrift, som nå er oppe til vurdering, bør beholdes slik den er i dag.

Kilde: EiendomNorge, Boligprisstatistikk september 2019, m/finn.no og Eiendomsverdi AS