E-takst, den nye standarden for meglertakst

E-takst er navnet på en ny standard for meglers verdivurdering av eiendom, som skal gi sikrere verdianslag.

I taksten sammenlignes meglers vurdering opp mot Eiendomsverdis egen vurdering, samt i forhold til andre boligsalg og det generelle prisnivået i området. 
E-takst er et dokument som i hovedsak skal benyttes som dokumentasjon overfor en tredjepart. Når det utarbeides E-takst, får banken dokumentasjon direkte fra megler. Alle E-takster registreres i databasen til Eiendomsverdi AS, som er et selskap som leverer systemer med omfattende boliginformasjon til norske eiendomsmeglere og banker.
Å utarbeide en E-takst er en større jobb for eiendomsmeglere fordi det krever mer arbeid enn tidligere å samle sammen all statistikk og informasjon, samt å sammenligne forskjellige priser og verdivurderinger.
E-taksten derimot skal være en sikker verdivurdering basert på hva du uansett vil oppnå i dagens marked