Fredrikstad har raskest salgstid

Boligprisstatistikken fra Eiendom Norge er nå klar, og boligprisene sank med 0,2%, men sesongkorrigert steg de med 0,4%. Moss er på toppen hva angår sterkest prisvekst, både for oktober og de 12 siste månedene. Fredrikstad utmerker seg med raskest salgstid, med et snitt på 16 dager.

Salgstiden øker i landet generelt, og dette gjelder også for de tre største byene i landet. Dette har nok hovedsakelig noe å gjøre med en betydelig økning i tilbudssiden. Det tok i snitt 40 dager å få solgt en bolig i oktober på landsbasis. Dette er seks dager mer enn i oktober 2016. Vi merker oss da at Fredrikstad ligger på under halvparten av landssnittet, med sitt snitt på 16 dager. For Østfold utenom Fredrikstad er gj.snittlig salgstid 25 dager som er stalbilt fra de siste månedene. For Akershus generelt, er snittiden for salg i oktober på 27 dager, som også er relativt stabilt.

Moss fortsetter trenden fra de siste par månedene med den høyeste prisveksten, som i oktober var på 0,4%. Til sammenligning hadde Oslo en nedgang på 1,8%. I statistikken for de 12 siste månedene troner også Moss på topp, men en prisvekst på hele 9,2%. Oslo hadde i denne perioden en nedgang på 2,8%. Den negative prisveksten gjelder flere av de store byene i landet, og denne trenden ser ut til å fortsette også i november og desember.

Omsetningen av boliger på landsbasis holder seg stabil, noe som kan regnes som et sunnhetstegn for boligmarkedet generelt og også norsk økonomi.