Fredrikstad med sterkest prisutvikling i 2017

Boligprisstatistikken fra Eiendom Norge for desember 2017 er nå klar, og med den får vi også oversikten over 2017 totalt. Fredrikstad troner på topp når det gjelder sterkest prisvekst for siste 12 måneder dvs hele 2017, med en vekst på 6,7 %. Moss ligger like bak med 6,2 %. Resten av Østfold har samlet sett vekst på 8,4 %, noe som gir Østfold totalt en prisvekst i 2017 på 6,6%. Follo har også en positiv vekst siste året, med 2,5 %. Moss har forøvrig raskest salgstid, med 24 dager.

Med disse tallene til grunn kan vi trygt si at det geografiske området vi opererer i, har hatt et relativt stabilt og sunt boligmarked sett i forhold til spesielt de større byene. Eksempelvis kan nevnes at Oslo har hatt en prisnedgang på 6,2 % siste året, Trondheim en nedgang på 2,9 %, og Bergen en nedgang på 6,0 %. På landsbasis ligger prisnivået nå 2,1 % lavere enn for ett år siden, og for første gang siden 2013 har vi en negativ utvikling i boligprisene sett året under ett.

Ser vi på Desember isolert sett, var det prisnedgang i hele landet. Det er vanlig med boligprisfall i desember, men desember 17 hadde en svakere utvikling enn normalt med et fall på 1,1 % (- 0.5 % sesongjustert). Vårt område, Østfold og Follo, hadde jevnt over en prisnedgang på 0,4-0,5 % i desember.

Noe av prisnedgangen siste året kan nok forklares med at det ble lagt ut over 8 % flere boliger for salg i forhold til 2016, mens antallet boliger som faktisk er solgt er stabilt sammenlignet med de siste årene. Flere boliger på tilbudssiden har også ført til økt salgstid. Gjennomsnittlig salgstid for landet var nå i desember 61 dager, noe som er 9 dager mer enn for ett år siden. Lokalt for vårt marked har vi Moss med landets raskeste salgstid med 24 dager. Forøvrig har Østfold et snitt på 41 dager, og Follo med 42 dager - dette er nesten samme omsetningstid som Oslo med 39 dager.

Det forventes en moderat boligprisutvikling i månedene som kommer.