Fredrikstad med størst 12 måneders vekst!

Mens det på landsbasis har vært en nedgang på 0,5% i boligprisene siste tolv måneder, topper Fredrikstad denne gangen statistikken med en oppgang på 7,7%. Moss har de siste par månedene toppet tolvmåneders statistikken, og ligger denne gangen like bak Fredrikstad med sine 7,6%. Follo har også en god 12 måneders vekst, med en oppgang på 3,5%.

I november isolert sett har både Østfold og Follo en nedgang på henholdsvis 0,4% og 0,3% i boligprisene. Dette er altså en lavere nedgang enn landet generelt. Disse tallene er dog ikke justert for sesongvariasjoner, og må derfor antas å være høyere når dette innkalkuleres.

Antall solgte boliger i november i år sammenlignet med samme måned i fjor, er både i Østfold og Follo tilnærmet uendret. På landsbasis ser vi her en økning på 1,8%. Sammenligner vi antall boliger lagt ut for salg i november i år mot november i fjor, ser vi at både Østfold og Follo her har en økning på over 11%. Dette er da ganske så likt det vi ser på landsbasis, hvor økningen er på 10,5%. Forøvrig kan vi se at snittiden for salg er relativt raskere i våre salgsområder, enn på landsbasis. Statistikken viser at Follo nå har hatt en gjennomsnittelig omsetningstid på 27 dager og Østfold på 28 dager, mens landssnittet er på 46 dager. Landssnittet er forøvrig på 10 dager mer enn det var for ett år siden i november 2016 - og vi må tilbake til 2008 for å finne et høyere tall for samme måned. Drammen har kortest salgstid med 25 dager, som betyr at vi i vårt område ikke ligger veldig langt over dette.

Tolv måneders veksten fortsetter altså å svekke seg vesentlig, og det er en tydelig fallende tendens i landets tre største byer. Dette kan også ses i stadig flere andre områder, noe som gjør at denne utviklingen forventes å fortsette inn i desember og videre i de første månedene av 2018. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til boligprisutviklingen, men det faktum at det har blitt omsatt relativt mange boliger de siste månedene til tross for negativ prisutvikling, kan være et signal om at dette vi nå ser er en priskorreksjon og ikke et langvarig prisfall.