Moss fortsatt på topp

Prisstatistikken for september viser at Moss fortsatt har sterkest prisvekst i landet. Både siste kalendermåned og for de siste tolv månedene, med henholdsvis 1,3% og 9,8%. Dette i et boligmarked som på landsbasis i september sank med 0,5%.

Vi må faktisk tilbake til finanskrisen for å finne et like sterkt fall i tolv måneders veksten nasjonalt. Resten av Østfold ligger like bak Moss med tanke på vekst, mens veksten i Follo er noe svakere. Follo har en vekst på 0,4% siste måned og 6,5% siste tolv måneder, dette er dog noe høyere enn Akershus generelt. På landsbasis er boligprisene nå 1,5% høyere enn for ett år siden.

Salgstiden for boligene er fortsatt stabil både i Follo og Østfold, noe som også jevnt over gjelder de fleste områder i hele landet. Men vi ser at snittiden for salg av boliger er generelt betydelig lavere i Østfold og Follo, enn i landet under ett. Antall boliger lagt ut for salg siste måned har økt, noe som gir spenning til den videre utviklingen i boligmarkedet.