God utvikling i boligmarkedet i Frogn!

Kvartalsrapporten for andre kvartal fra EiendomNorge er nå klar, og viser positive tall for vårt område. Sterk vekst både i antall solgte bruktboliger, og nye bruktboliger lagt ut for salg!

Boligprisveksten i vårt område (Frogn) var i andre kvartal på 1,1%, og for de fire siste kvartalene altså det siste året, var veksten på 2,0%. Dette er ikke langt unna landssnittet som det siste året ligger på 2,6%. I Ås var veksten på henholdsvis 1,1% og 1,3% for de samme periodene.

Vi opplevde rask salgstid med et snitt på 28 dager i andre kvartal, som faktisk er opp mot de raskeste i landet. Til sammenligning var salgstiden i snitt faktisk på hele 57 dager for Vestby. I Ås var snittet på 34 dager.

Når vi ser på utviklingen i antall solgte boliger i andre kvartal i år mot samme tid i fjor, er det en oppgang på 2,4%. Men ser vi antallet solgte boliger hittil i år mot første halvår 2018, er det faktisk solgt 22,9% flere boliger i år.

Denne sterke utviklingen ser vi også i statistikken for antallet nye bruktboliger lagt ut for salg. Andre kvartal i år mot samme tid i fjor, har antallet økt med hele 21,3%. Og hittil i år (første halvår) er det faktisk lagt ut 38,6% flere boliger enn tilsvarende periode 2018. I Ås har det til sammenligning vært nedgang i begge nevnte perioder, og så også i Vestby. Drøbak kan derfor vise til spesielt god utvikling i forhold til andre nærliggende områder.

Markedet her er sunt og positivt for tiden, og preget av optimisme.