Svak lokal prisnedgang i 4.kvartal!

EiendomNorges regionrapport for fjerde kvartal viser en svak prisnedgang for alle områder i vår region. Dette til tross for at samtllige områder har en positiv utvikling, altså prisoppgang når vi ser hele året 2018 under ett.

Regionsrapporten fra EiendomNorge kommer ut hvert kvartal og viser prisstatikken spaltet opp lokalt, slik at vi kan se de lokale forskjellene innen vårt markedsområde. Som nevnt viser tallene for 4.kvartal en svak negativ utvikling, som med andre ord betyr en prisnedgang. Men utviklingen er altså svak, som vil si en variasjon fra Nesodden som hadde størst prisnedgang med 3,3%, til Sarpsborg hvor nedgangen var lavest med kun 0,8%. I mellom her finner vi alle Østfoldbyene med henholdsvis; Askim -2,1%, Moss -1,7%, Fredrikstad og Halden -1,8%, samt distriktene i Østfold som samlet har -1,5%. Øvrige tall for vårt nedslagsfelt i Akershus viser Frogn og Ås -2,6%, Vestby -1,2% og distriktene i Akershus med -1,9%.

Som vi var inne på tidligere var prisutviklingen positiv for alle disse områdene når vi ser på 2018 totalt sett. Her har Nesodden den svakeste oppgangen med 1,2%, og Halden har sterkest prisutvikling for fjoråret med 4,7%. Det er altså ikke reellt sett store variasjoner innenfor våre lokale markedsområder.

Vi finner da større variasjoner når vi ser på den tiden det tar og selge en bolig. Raskest gikk det å selge bolig i Fredrikstad, hvor det kun tok 27 dager. Hakk i hæl finner vi Sarpsborg med kun to dager mer, altså 29 dager i snitt, og Frogn med ytterliger to dager mer, 31 dager. Lengst tid tok det på Nesodden og i distriktene i Østfold, med et snitt på 43 dager. Tettest oppunder her var Vestby med èn dag mindre, dvs 42 dager. Alle andre lå mellom 34 og 39 dager.

Antall solgte boliger i fjerde kvartal 18 i forhold til samme tid året før varierer også stort fra sted til sted. Ås har størst tilbakegang med -10,4%, og størst fremgang finner vi på Nesodden med en økning på 33,3%. For hele 2018 mot året før er det Vestby som har størst økning med 12,7%, og svakest er Frogn med en tilbakegang på 6,1%.

Ser vi på antallet nye bruktboliger lagt ut for salg, henger ikke disse tallene sammen med antallet solgte. Største økningen for 4.kvartal mot samme tid året før, er det Nesodden som har med 31,8%, men størst tilbakegang var i Halden med en tilbakegang på 13,5%. For hele fjoråret mot året før der igjen, er det Ås som står for den mest positive utviklingen, med 14,1% flere nye bruktboliger. Distriktene i Akershus står får den svakeste utviklingen med -3,2%.

Generelt har prisutviklingen vært stabil og uten de store svingningene som vi så både i 2016 og 2017. Det svake prisfallet vi ser lokalt for fjerde kvartal gjenspeiler situasjonen grovt sett for hele landet. Det kan også sies at en svak prisutvikling er helt normalt for årets siste kvartal.