God prisutvikling for Akershus syd og Østfold!

2.kvartalstallene er nå klare fra Eiendom Norge. Denne prisstatistikken gir en oversikt som er mer regional og lokal enn månedstallene. Det er en helt klar positiv trend i hele vår region for 2.kvartal, hvor den sterkeste utviklingen har vært i Oslo, nærmere bestemt Ullern og Vestre Aker med 5,4%. Ser vi bort fra bydelene i Oslo, er det Halden som har sterkest utvikling i regionen som heter Viken m/Oslo, med 4,1% i 2.kvartal.

Akershus syd, som består av Frogn, Ås og Vestby, har en utvikling dette kvartalet på ca 2%.. Østfold, bestående av de fem byene, samt et samlet tall for distriktene, har et snitt på ca. 3,2%. Her er det som sagt Halden som har høyest prisutvikling med 4,1%, og Moss er lavest med 2,2%. Dette må absolutt sies å være gode tall for vår region. Verdt å nevne er også at distriktene i Østfold samlet, har en positiv utvikling på 2,8 %.

Går vi tolv måneder, altså fire kvartaler tilbake i tid, ser vi nå at hele vår region har hatt en positiv utvikling! Dette er et godt og sunt tegn i våre boligmarkeder. Tendensen vi kan se, er at de områder som geografisk er nærmere Oslo har en lavere prisutvikling dette siste kvartalet. Vi kan se det i Akershus sør og Moss, at disse ligger noe lavere enn resten av Østfold. Dette kan nok forklares med nærheten til Oslo, og en raskere påvirkning til det som skjer der. 

Vi kan videre se at omsetningstiden har gått jevnt ned begge de første kvartalene i år. Dette gjelder generelt for hele Viken m/Oslo. Det har både i siste kvartal og hittil i år både vært lagt ut mange boliger for salg, og det er samtidig mange boliger som har blitt solgt. Dette vitner om et aktivt marked med mange tilbydere, men også mange interessenter/kjøpere. Dette peker i retning av at det fortsatt vil være god aktivitet i boligmarkedet denne sommeren, og utover høsten.