En svak oppgang i prisutviklingen for 3.kvartal.

EiendomNorges regionsrapport for 3.kvartal er klar, og vi ser en generell svak oppgang i prisene for våre områder. Denne svake økningen for tredje kvartal skyldes nok det faktum at boligprisene hadde et fall i september, som flatet ut kvartalstallene.

EiendomNorges Regionrapport kommer ut kort tid etter hvert kvartal, altså fire ganger i året. Denne rapporten gir oss de samme statistiske tallene som månedsrapportene, men gir som navnet sier tall som er splittet enda mer opp i spesifikke regioner. Vi kan derfor se mer på de lokale forskjellene.

Ser vi på tallene for de fire siste kvartelene (året), ligger hele vårt markedsområde godt på plussiden. For denne perioden ser vi et snitt på prisøkningen for vårt område til 4,71%, hvor spennet ligger mellom distriktene i Akershus samlet hvor økningen er på 3,2%, til Halden som har en økning på 7,6% siste året. For tredje kvartal ligger snittutviklingen i prisene på 0,45%, med et spenn fra Askim med det eneste stedet hvor tallet er negativt med -0,2%, til Frogn med 1,1%.

Gjennomsnittlig omsetnings-/salgstid for hver bolig har gått noe opp fra 2.kvartal, som nok skyldes at omsetningstiden vanligvis er noe lenger gjennom sommerens ferietid. For vårt område Østfold og Akershus syd, har vi tredje kvartal en gjennomsnittlig omsetningstid på drøyt 38 dager. Raskest i vårt området gikk det i siste kvartal i Askim med et snitt på 26 dager for alle boligsalg. Lengst tid i denne perioden gikk det i Halden, hvor boligsalget tok 50 dager i snitt. 

Antall solgte boliger i tredje kvartal i år sett opp mot samme periode i fjor, viser at vi i hele vårt område totalt ligger forholdsvis likt an. Det er likevel en del lokale endringer å merke seg. De største endringene finner vi i Askim, hvor det er solgt 25,4% flere boliger i 3.kvartal i år enn i fjor. I Ås er situasjonen motsatt, og det er her omsatt 31,8% færre boliger i samme periode. Disse tallene kan klart ses i sammenheng med statistikken som viser antallet nye boliger som er lagt ut for salg i denne samme perioden. De samme stedene, nemlig Askim og Ås, står også her for de største endringene. Det er lagt ut 7% flere boliger i Askim, og 24% færre i Ås.

Selv om vi kun har hatt en svak boligprisutvikling i Østfold og Akershus syd siste kvartal, er dette i tråd med boligmarkedet generelt. Vi har fortsatt et godt og sunt marked, som slik ser det ut til å fortsette videre ut dette kalenderåret.