Positive tall for vår region!

Den månedlige prisstatistikken fra Eiendom Norge gir kun en mer generell oversikt over prisutviklingen for hele landet. Nå er imidlertid Regionsrapporten for 1.kvartal fra Eiendom Norge ute, og her kan vi se prisutviklingen mer spesifikt for mindre områder. Denne rapporten viser en positiv utvikling i alle våre områder for første kvartal i år.

Oslo Vest topper prisutviklingen dette første kvartalet, ganske tett fulgt av Vestby og Frogn. Alle våre områder har en positiv prisutvikling dette kvartalet. Det er imidlertid ikke gjeldende dersom vi går 12 mnd tilbake i tid. Askim har da den 3. sterkeste prisutviklingen i landet med 6,9%. Vi ser også at Moss, Fredrikstad og Halden har god utvikling. Distriktene i Østfold som også omfatter Rygge, er med på å trekke tallene våre til regionens beste prisutvikling med 7,3%.  
 
Vi ser samtidig at korreksjonen som har slått til i boligmarkedet har truffet sterkt i Osloregionen, hvor mange områder har en nedgang på omkring 10%. Denne utviklingen har vært forventet, da disse områdene har kvadratmeterpriser som ligger omkring 50’-80’. Dette er med på å gjøre våre områder til gode alternativer for flere som arbeider i Oslo-området. Forventninger til bedre infrastruktur Oslo-Østfold, kombinert med en videre positiv regional boligutvikling tilsier at 2018 vil bli et relativt forutsigbart og stabilt bolig-år for våre innbyggere. Selv om statistikken tilsier at det er lagt ut noe færre boliger for salg første kvartal i år sammenlignet med i fjor, så ser vi at tallene i vår region er ganske stabile. I vår region er det faktisk lagt ut 86 flere boliger i år, hvor Fredrikstad står for 37 av disse.

Begynnelsen på 2018 ser altså ut til å fortsette relativt stabilt og forutsigbart. Østfoldmarkedet har vært stabilt også gjennom de siste periodene hvor det har vært en del korreksjoner i Oslo og de andre større byene. Akershus er selvfølgelig noe mer påvirket av ustabiliteten i kjernemarkedet i Oslo, men våre områder i Akershus syd er i mindre grad påvirket av dette.